Od 𝙘𝙯𝙬𝙖𝙧𝙩𝙠𝙪, 𝟮𝟱.𝟬𝟰. zostanie 𝙤𝙩𝙬𝙖𝙧𝙩𝙖 𝙙𝙡𝙖 𝙧𝙪𝙘𝙝𝙪 𝙪𝙡. 𝙒𝙤𝙟𝙨𝙠𝙖 𝙋𝙤𝙡𝙨𝙠𝙞𝙚𝙜𝙤 𝙄𝙄 (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do wjazdu na teren firmy MALOW). Poinformował o tym Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Ulica zostanie otwarta w związku z ukończeniem kolejnego etapu zadania pn.: „𝑃𝑜𝑝𝑟𝑎𝑤𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑘𝑐𝑦𝑗𝑛𝑜𝑠́𝑐𝑖 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑠𝑡𝑦𝑐𝑦𝑗𝑛𝑒𝑗 𝑀𝑖𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑆𝑢𝑤𝑎ł𝑘𝑖 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑤𝑒̨ 𝑖 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑏𝑢𝑑𝑜𝑤𝑒̨ 𝑢𝑙𝑖𝑐 𝑤 𝑝𝑜ł𝑢𝑑𝑛𝑖𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑚𝑦𝑠ł𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑚𝑖𝑎𝑠𝑡𝑎”.Zostanie także 𝙪𝙧𝙪𝙘𝙝𝙤𝙢𝙞𝙤𝙣𝙖 𝙨𝙮𝙜𝙣𝙖𝙡𝙞𝙯𝙖𝙘𝙟𝙖 𝙨́𝙬𝙞𝙚𝙩𝙡𝙣𝙖 na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Wojska Polskiego II w Suwałkach.
ZDiZ prosi kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

źródło: ZDiZ