W tym roku Polska obchodzi 20-lecie w Unii Europejskiej. Z tej okazji w Suwałkach 1 maja na bulwarach zorganizowana została „Suwalska Majówka Europejska”. Dopisała pogoda i uczestnicy.

Na scenie po raz pierwszy w nowych mundurach wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta. Po odegraniu i odśpiewaniu „Ody do radości”, ze sceny wszystkich zebranych powitał prezydent Czesław Renkiewicz. – Dzięki środkom z Unii Europejskiej Polska i Suwałki stały się pełnoprawnym europejskim partnerem, który ma czym się poszczycić. Przez te dwie dekady tylko jako Miasto zrealizowaliśmy 99 projektów na łączną kwotę prawie 921 mln zł. Dofinansowanie unijne sięgnęło blisko 563 mln zł. Dzięki naszym kolejnym planom ta suma na pewno jeszcze wzrośnie – mówił prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz.

To dzięki środkom unijnym wybudowano tak potrzebną naszemu miasta obwodnicę, Aquapark, nowoczesną salę koncertowo-teatralną, obiekty sportowe oraz wykonano i zmodernizowano wiele ulic, jak: M. Reja, 24 sierpnia, Wigierska, czy ulice wchodzących w tzw. trasę wschodnią. Za pieniądze z Unii powstały bulwary wraz z budynkiem Galerii Stara Łaźnia, zmodernizowano przedszkola i szkoły, a także zakupiono nowoczesny tabor autobusowy. Szerzej pisaliśmy o tym w „DwuTygodniku Suwalskim” przez ostatnie miesiące.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji takich jak: prezentacje artystyczne suwalskich organizacji pozarządowych, strefy animacji, kultury i edukacji, zajęcia taneczne z ZPiT „Suwalszczyzna”, strefę aktywności Sportowe Miasto, stoiska służb mundurowych, przedsiębiorstw i instytucji miejskich.

Stoiska promocyjno-informacyjne zorganizowały: ZHP, Fundacja Społeczność, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Stowa-rzyszenie „Mroczne Bractwo”, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Suwalskie Starszaki, Fundacja Klub Szachowy Jaćwież Suwałki, Stowarzyszenie Zdrowy Uśmiech, Polski Związek Głuchych, Stowarzyszenie Pełnia, MTB Suwałki, Klub Aiki-do Kresmeni, Stowarzyszenie Panzer Suwałki, Stowarzyszenie Kostroma.