Uczniowie nagrodzeni

Uczniowie nagrodzeni

5 października odbyła się IV Gala Ucznia Zdolnego. W Sali im. Andrzeja Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury spotkali się uczniowie osiągający szczególne wyniki w nauce lub sporcie oraz nauczyciele, którzy ich przygotowali do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub zawodach sportowych w roku szkolnym 2020/2021. Wyróżnienia wręczali prezydent Czesław Renkiewicz wraz z zastępcą Romanem Rynkowskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem. Spotkanie ubarwione zostało występem Studia Tańca „RADOŚĆ” z Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Stypendia naukowe uczniom podstawówek
Stypendia za osiągnięcia w nauce zostały wręczone 6 uczniom szkół podstawowych: Natalii Kubitzkiej, Mai Osewskiej, Mikołajowi Skrzypkowskiemu (uczniom i absolwentom SP 5), Joannie Bobrowskiej (SP 10), Aleksandrze Staranowicz (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej), Wojciechowi Łabaczowi (I LO).

Nagrody naukowe uczniom podstawówek
Nagrody za osiągnięcia w nauce otrzymało 10 uczniów szkół podstawowych: Filip Krynicki i Martyna Mendak (SP 2), Wojciech Kubitzki, Emilia Śniecińska, Szymon Gromczyński, Julia Radziszewska i Wiktor Wasilewski (uczniowie i absolwenci SP 5), Małgorzata Ulikowska (SP 9), Anna Kowalik (SP 11), Fabian Gałażyn (SP 11).

Nagrody naukowe uczniom szkół średnich
Nagrody za osiągnięcia w nauce przyznane zostały 15 uczniom szkół średnich: Katarzynie Kamińskiej, Radosławie Żukowskiej, Michałowi Walczukowi i Katarzynie Prokop (I LO), Gabrieli Szymczyk (III LO), Weronice Jabłońskiej (II LO), Michałowi Dyczewskiemu (II LO) oraz Zofii Kolenkiewicz, Jakubowi Korotce i Paulinie Dembowskiej (ZST), a także Piotrowi Lubińskiemu, Julii Waraksa, Natalii Rozenkiewicz, Angelice Sidorek i Filipowi Sławińskiemu (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego).

Nagrody za wyniki maturalne
Nagrody za najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego otrzymało 4 uczniów: Edyta Kownacka (III LO), Maryla Perkowska (II LO), Sebastian Syperek (Zespół Szkół nr 6), Jakub Tkaczyk (ZST).

Nagrody za wyniki z egzaminu zawodowego
3 nagrody za najwyższe wyniki z egzaminu zawodowego w Mieście Suwałki trafiły do: Patryka Jagłowskiego (Zespół Szkół nr 4), Wojciecha Witkowskiego (Zespół Szkół nr 6), Klaudiusza Omiljana (ZST).

Stypendia za osiągnięcia sportowe
Stypendia za osiągnięcia w sporcie otrzymało 19 uczniów: Oliwia Danilewicz (SP 2), Mateusz Rafał Derda (SP 2), Szymon Jakubowski (SP 5), Bartosz Sowula (SP 6), Zuzanna Krysińska (SP 6), Aleksandra Chmielewska (SP 9). Stypendia otrzymało ponadto 6 uczniów i absolwentów SP 10: Wiktoria Banaszewska, Mikołaj Bobowicz, Jan Szeszko, Dominik Ułanowicz, Aleksandra Wasilewska, Aleksandra Wilczewska oraz 7 uczniów i absolwentów SP 11: Gabriela Wiszniewska, Mateusz Milewski, Jakub Pojawa, Julia Jasielon, Antoni Sadłowski, Lena Bacewicz, Nataniel Ołowniuk.

Nagrody za osiągnięcia sportowe
Nagrody za osiągnięcia w sporcie otrzymało 5 uczniów: Kornelia Nowakowska (SP 4), Nadia Dydzińska (SP 6), Roksana Karaszewska (SP 10), Aleksandra Hołub (SP 11) i Błażej Pieczulis (II LO).

Listy gratulacyjne za przygotowywanie uczniów zdolnych
Uhonorowanych wyróżnieniem zostało 45 osób, czyli nauczycieli, mistrzów i trenerów uczniów zdolnych, którzy poprowadzili swoich wychowanków do sukcesu: Beata Protasiewicz, Elżbieta Leśniewska, Agnieszka Galewska, Justyna Radziszewska, Katarzyna Bazylewicz, Elżbieta Leończyk, Joanna Danuta Raczyło, Mariola Wróblewska, Marzanna Kapuścińska, Lucyna Budzińska, Janina Małgorzata Kap, Małgorzata Powichrowska, Marek Urbanowicz, Cezary Kacprzyk, Urszula Łapińska, Dorota Barszczewska, Michał Sośnicki, ksiądz Radosław Orchowski, Agnieszka Chmielewska, Urszula Juszkiewicz, Anna Stankiewicz, Joanna Szczęsnowicz, Ewa Domoradzka, Kamila Wiszniewska, Janusz Antoni Bielecki, Dariusz Polakowski, Aleksander Oktawiusz Turek, Bartosz Żyliński, Daniel Zielepuza, Joanna Okrągła, Marta Urbanowicz, Jerzy Dołhan, Stanisław Skibicki, Dorota Śliwińska, Agnieszka Stachurska, Patryk Szyszko, Magdalena Moroz, Adrian Dworzecki, Paweł Pasiak, Olga Pletsiukhova, Jerzy Zbigniew Szuliński, Magdalena Rogucka, Wanda Bujnowska, Paweł Jaroch i Edward Dec.

Nagrody dla szkół za najwyższe wyniki z egzaminów zewnętrznych
Nagrody pieniężne za najwyższe wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz zdawalność z egzaminów zewnętrznych o wartości 10 tys. zł otrzymały 3 szkoły: SP nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół Technicznych.

Ocena systemu nagradzania i wyróżniania
Kierując słowa podziękowania do wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych osób, prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz nawiązał do wieloletniej tradycji wspierania finansowego talentów:

– Cieszymy się z tegorocznych sukcesów naszych uczniów oraz ich nauczycieli, mentorów i trenerów. W ramach tegorocznej czwartej edycji Gali Ucznia Zdolnego wyróżniliśmy finansowo 54 uczniów. Dwa lata temu przyznaliśmy ok. 160 nagród i stypendiów, a w tym roku 54, czyli jedną trzecią tego co wcześniej. Czy przyczyną jest pandemia, która spowodowała ograniczoną ilość olimpiad i konkursów, czy różnice w nauczaniu, tego jeszcze nie wiemy.

W Mieście Suwałki od 2016 r. funkcjonuje Program wspierania rozwoju uczniów wybitnych pod nazwą „Zdolny Suwalczanin”. Jego celem jest instytucjonalne kształtowanie uzdolnień i pomoc w wszechstronnym rozwoju ucznia zdolnego.

Top