Tydzień Przedsiębiorczości w Parku

Tydzień Przedsiębiorczości w Parku

Harmonogram wydarzeń w Parku Naukowo-Technologicznym „Polska-Wschód” w Suwałkach, które odbędą się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości:

16.11.2015 r. – Międzynarodowa współpraca w aspekcie transgranicznego położenia MŚP.
17.11.2015 r. – Przedsiębiorstwo na europejskim rynku pracy – konkurowanie o pracownika.
18.11.2015 r. – VAT w obrocie międzynarodowym w krajach UE.
19.11.2015 r. – Innowacje w energetyce. Ekoenergia kierunkiem gospodarki energetycznej miasta.
Wśród licznych prelekcji, zostaną omówione kwestie międzynarodowej współpracy w aspekcie transgranicznego położenia MŚP, ich uczestnicy zapoznają się ze specyfiką rynku litewskiego. Poruszona zostanie również kwestia przyszłości transgranicznego rynku detalicznego.
Podczas seminarium, poświęconemu bezrobociu w regionie suwalskim, omówione zostaną zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa na europejskim rynku, w aspekcie konkurowania o pracowników, jako zasobu deficytowego. Suwalscy przedsiębiorcy po raz pierwszy w historii wolnej gospodarki zderzą się z problemem braku pracowników, nie tylko wysoko wyspecjalizowanych, ale także tych o niskich kwalifikacjach.
Oprócz wspomnianych tematów podniesione zostaną m.in. kwestie problematyki podatku VAT w obrocie międzynarodowym w krajach UE, wsparcie eksportu i importu w ramach Europejskiej Sieci Współpracy czy też nowe usługi Urzędu Skarbowego w Suwałkach.
Wobec rosnącego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii zorganizowana zostanie konferencja pn. „Innowacje w energetyce. Ekoenergia kierunkiem gospodarki energetycznej miasta”. To doskonała okazja do wysłuchania niezwykle interesujących wystąpień. Oprócz licznych prelekcji nastąpi również wręczenie nagród za propagowanie OZE, przyznawanych przez Fundację „Ośrodek Wspierania Ekologii”. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wręczy nagrodę „Laur Ciepłownictwa” Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Suwałkach, a Park Naukowo-Technologiczny „Polska-Wschód” obdaruje nagrodami zwycięzców konkursu „Odnawialne źródła energii w naszym mieście”.
Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Miasto Suwałki oraz Politechnika Białostocka, natomiast finansowego wsparcia udzielił Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Szczegóły dotyczące organizowanych wydarzeń znajdują się na stronie internetowej www.park.suwalki.pl oraz na stronie: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Top