Turniej szachowy z okazji 84 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej „Ku czci Bohaterom”

Turniej szachowy z okazji 84 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej „Ku czci Bohaterom”

Turniej szachowy z okazji 84 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej „Ku czci Bohaterom”

Suwałki, 23-24 września 2023 r.

 1. ORGANIZATORZY:
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • 23-24 września 2023 r.
 • SP nr 11 w Suwałkach (ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki).
 1. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
 • System szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry: 30 minut + 30 sekund na ruch.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Grupa A – dla zawodników z rankingiem 1600

Grupa B – dla zawodników z rankingiem 1400

Grupa C – dla zawodników z rankingiem 1100-1250

Grupa D – dla zawodników z rankingiem 1000

Grupa E – dla wszystkich chętnych zgłoszony do FIDE RAPID – 10’+5”

 1. NAGRODY W GRUPACH A, B, C, D, E:
 • Puchar za 1 miejsce w kat. chłopców i dziewcząt.
 • Nagrody rzeczowe za miejsca 1-6.
 • Medale, dyplomy i drobne upominki dla uczestników zawodów.

 SĘDZIOWANIE:

 • W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów klasycznych i szybkich.
 • Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.
 1. HARMONOGRAM:
Sobota, 23.09.2023 r.
Potwierdzenie udziału

Odprawa techniczna i rozpoczęcie turnieju

Rundy I-IV (grupa A-D)

08.00 – 09.00

09.00 – 09.15

od 09.15

Niedziela, 24.09.2023 r.
Rundy V-VII (grupa A-D)

Zakończenie (grupa A-D)

Przerwa obiadowa

Potwierdzenie udziału do grupy E

Turniej OPEN FIDE (grupa E – 7 rund)

od 09.00

ok. 12.00

12.15-13.00

12.15-13.00

od 13.00

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 • Dla uczestników turnieju szachowego organizator przewiduje bezpłatne ciepłe posiłki/obiady oraz drobny poczęstunek!
 • Zawodnicy na czas mistrzostw ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizator zapewnia sprzęt do gry oraz poczęstunek dla uczestników zawodów.
 • Udział w turnieju jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć
  z wizerunkiem zawodników na potrzeby zawodów.

,,Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Źródło: Fundacja Klub Szachowy Jaćwież Suwałki

Top