Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach przeżywał Jubileusz 30-lecia działalności. Uroczyste obchody odbyły się 20 września 2023 r. Obchodom towarzyszyły gratulacje i życzenia składane przez licznie przybyłych gości, prezentacja jubileuszowego filmu obrazującego historię ośrodka oraz wręczenie pamiątkowych zdjęć i podziękowań sponsorom i partnerom społecznym. Były także wyróżnienia zasłużonych pracowników oraz koncert na zakończenie uroczystości.

Jubileusz był również okazją do przybliżenia historii placówki. W specjalnie przygotowanej na tę okazję filmie dyrektor Ośrodka Irena Łukaszuk przedstawiła najważniejsze informacje z dziejów Ośrodka. Obecni na uroczystościach dowiedzieli się, że powstał on w 1993 r. na podstawie decyzji Wojewody Suwalskiego Cezarego Cieślukowskiego, który 16 czerwca wydał zgodę na utworzenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji. Od 1995 r. Ośrodek funkcjonuje przy ul. Waryńskiego 22A.

Wśród gości obchodów XXX-lecia znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miejskich i gminnych oraz przedstawiciele placówek medycznych z miasta i regionu a także załoga. Z okazji jubileuszu życzenia, grawerton i kwiaty w imieniu suwalskiego samorządu na ręce dyrektorki placówki oraz załogi złożyli prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec,

– Bardzo nas cieszy, że od trzech dekad funkcjonuje ten Ośrodek. Gratulujemy jubileuszu oraz przyjęcia w ciągu tych trzech dekad ponad 350 tys. pacjentów. W naszym mieście jest ponad 7 tysięcy osób z niepełnosprawnością, a część z nich z pewnością korzysta z usług rehabilitacyjnych. Dziękujemy za przywracanie pacjentów do zdrowia i dawanie im nadziei na zdrowie i bezpieczne życie (…). Życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy, z korzyścią dla nas wszystkich – powiedział Prezydent Suwałk.

Życzenia i gratulacje składali jeszcze: poseł Jarosław Zieliński, senator Marek Komorowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, członek Zarządu Województwa Wiesława Burnos i radni: Waldemar Kwaterski, Bogdan Dyjuk i Paweł Wnukowski. Obecny był także Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz.

Podczas uroczystości najbardziej zaangażowanym pracownikom wręczono pamiątkowe statuetki. Otrzymali je przedstawiciele wszystkich grup zawodowych, a wiec lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, koordynatorzy, rehabilitanci i pracownicy administracji: Anna Januszka, Elżbieta Lemiesz, Bożena Choromańska, Wioletta Krzywicka, Elżbieta Borkowska, Bożena Olszewska, Adam Białaszewski, Edyta Sikorska, Agnieszka Pietrewicz, Anna Rant, Ewa Ostrowska, Sławomir Baranowski. Szczególne podziękowania skierowano także do poprzednich dyrektorów  Ośrodka Bożenny Nowackiej i Janusza Fica, którzy nie mogli skorzystać z zaproszenia.

Do wypowiedzi, którą wygłosiła na wprowadzeniu dyrektor Ośrodka, dotyczącej nie tylko sukcesów, ale także i problemów nawiązał poseł J. Zieliński, informując, że w ciągu kilku najbliższych tygodni pojawi się pierwsza transza środków w kwocie kilkuset tysięcy złotych jako rekompensata za ponadnormatywne wykonanie usług.

***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji prowadzi kompleksową rehabilitację leczniczą. Celem podejmowanych działań jest przywrócenie leczonym pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej umożliwiającej powrót do życia społecznego. Cel ten osiągany jest dzięki posiadanej przez Zakład bazie lokalowej i sprzętowej oraz wykwalifikowanej kadrze medycznej. Leczenie obejmuje rehabilitację ambulatoryjną – świadczenia udzielane w Poradni Specjalistycznej, pracowniach kinezyterapii i fizjoterapii, masażu i diagnostyki zabiegowej, Oddziale Dziennym Rehabilitacji dla dorosłych i dla dzieci i stacjonarną na Oddziałach: Rehabilitacyjnym oraz Rehabilitacji Neurologicznej. Dziennie Ośrodek udziela pomocy i wsparcia ok. 400 pacjentom. Obecnie zatrudnionych jest w nim 100 osób.