W środę, 7 października  o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się trzecie w tym roku otwarte spotkanie Czesława Renkiewicza, Prezydenta Suwałk z mieszkańcami naszego Miasta. Będzie to okazja do wspólnej i bezpośredniej rozmowy dotyczącej wszystkich spraw związanych z rozwojem i działalnością Miasta.

– Zapraszam wszystkich mieszkańców Suwałk, którzy chcą dowiedzieć się, jakie mamy plany związane z rozwojem i przyszłością Suwałk. Liczę również na dyskusję i pytania z Państwa strony bym mógł poznać sprawy lub problemy, które chcielibyście zgłosić do mnie jako Prezydenta Suwałk – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk – Nasze spotkania jak obiecałem mają charakter cykliczny. Organizowane spotkanie jest już trzecim takim w tym roku – dodaje prezydent Suwałk.

Tak jak zapowiadano otwarte spotkania Prezydenta Suwałk będą organizowane przynajmniej raz na kwartał w różnych częściach Miasta tak by każdy mieszkaniec Suwałk miał możliwość przyjścia w miejsce bliskie jego zamieszkania.

W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, a także Zarządu Dróg i Zieleni.

– Każda osoba, która weźmie udział w spotkaniu może liczyć na bezpośrednią rozmowę i pomoc w rozwiązaniu problemu, który zgłosi – dodaje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało 11 marca w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Klonowej. Drugie spotkanie zorganizowano 30 czerwca w III LO w Suwałkach. W każdym z nich wzięło udział kilkadziesiąt Suwalczan, większość pytała o sprawy bezpośrednio związane z ich miejscem zamieszkania. Były pytania o drogi osiedlowe, lokale dla niepublicznych placówek oświatowych czy na przykład o pomysł na napisanie pracy magisterskiej dotyczącej Suwałk.