Po raz trzeci odbyła się w mieście Gala Ucznia Zdolnego. W uroczystości zorganizowanej 18 września w SOK Suwałki wzięli udział uczniowie osiągający sukcesy w nauce oraz sporcie, a także ich nauczyciele i dyrektorzy szkół. Suma stypendiów i nagród przyznanych młodym ludziom w ramach miejskiego programu wyniosła łącznie 111 tys. zł. Podsumowano też Miejską Rywalizację Sportową w ramach, której do suwalskich szkół popłynęło 240 ponad tys. zł.

Swą obecnością zaszczycili mistrzowie sportu: złoty medalista olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna, wicemistrzyni olimpijska z Tokyo Maria Andrejczyk oraz wielokrotna medalistka paraolimpijska Joanna Mendak. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele suwalskiego samorządu w osobach prezydenta Miasta Czesława Renkiewicza i zastępcy Romana Rynkowskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca oraz wiceprzewodniczących Marka Zborowskiego-Weychmana i Jacka Niedźwiedzkiego.

Zwracając się do zebranych prezydent Miasta Suwałk Cz. Renkiewicz:

–  Dzisiaj honorujemy uczniów, którzy mają olbrzymie osiągnięcia naukowe i sportowe. Chcemy także złożyć gratulacje rodzicom, a także nauczycielom. Jestem przekonany, że od wyróżnionych osób w przyszłości będzie wiele zależało w naszym mieście oraz regionie, kraju. Z wielką przyjemnością gratuluję wszystkich uhonorowanym i dziękuję wszystkim którzy poprowadzili ich do sukcesu.

W Mieście Suwałki od 7 lat funkcjonuje Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”. Jego celem głównym jest  tworzenie systemowych, skoordynowanych rozwiązań i przyjaznego środowiska na rzecz wspierania uzdolnień i wszechstronnego rozwoju ucznia zdolnego przez instytucje.

W bieżącym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęły 134 wnioski o przyznanie stypendium/nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia, z czego 98 wniosków ze szkół podstawowych i 36 wniosków ze szkół ponadpodstawowych. Po rozpatrzeniu wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznano stypendium lub nagrody 87 uczniom. Wysokość nagród w szkołach podstawowych wyniosła 500 w szkołach podstawowych i 1000 zł szkołach ponadpodstawowych, zaś stypendia odpowiednio 1,5 tys. i 3,0 tyś. zł.

Stypendia za osiągnięcia w nauce w szkołach podstawowych otrzymało 21 uczniów, w tym: SP2 (2 uczniów), SP4 (2 uczniów), SP5 (3 uczniów), SP7 (1 uczeń), SP9 (1 uczeń), SP 11 (1 uczeń), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (5 uczniów), I LO (2 uczniów), ZS2 (1 uczeń), ZST (2 uczniów), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach (1 uczeń).

Stypendia za osiągnięcia w sporcie w szkołach podstawowych otrzymało 17 uczniów, w tym:: SP4 (1 uczeń), SP5 (2 uczniów), SP6 (1 uczeń), SP7 (1 uczeń), SP9 (1 uczeń), SP10 (3 uczniów), SP11 (6 uczniów), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (1 uczeń), Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska (1 uczeń).

Nagrody za osiągnięcia w nauce w szkołach średnich otrzymało 30 uczniów, w tym: SP2 (1 uczeń), SP5 (1 uczeń), SP9 (3 uczniów), SP11 (1 uczeń), I LO (3 uczniów), III LO (2 uczniów), II LO (3 uczniów), ZS6 (11 uczniów), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (1 uczeń), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach (4 uczniów).

Nagrody za osiągnięcia w sporcie otrzymało 19 uczniów: SP4 (2 uczniów), SP5 (2 uczniów), SP6 (3 uczniów), SP10 (3 uczniów), SP11 (9 uczniów).

Ponadto z własnej inicjatywy Prezydent Miasta Suwałk przyznał 9 nagród po 1 tys. zł uczniom, którzy uzyskali najwyższy w Mieście Suwałki wynik procentowy z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego. Otrzymali je uczniowie ze szkół z najwyższym wynikiem procentowym z egzaminu maturalnego (ILO, II LO, III LO, ZS4, ZS6, ZST) oraz najwyższy wynik procentowy z egzaminu zawodowego (ZS4, ZS6, ZST).

W zakresie Miejskiej Rywalizacji Sportowej Edycja 2022/2023 w trzech kategoriach wiekowych udział wzięło 16 szkół z Suwałk, które rywalizowały blisko 300 razy w ciągu roku szkolnego. Łącznie szkoły zdobyły 1.174 punkty oraz startowały 135 razy w zawodach rangi wojewódzkiej, a także 8 razy w zawodach krajowych. Za udział w szkolnej rywalizacji sportowej szkoły otrzymały 240 tys. zł. zł do wykorzystania na zakup sprzętu sportowego i wyjazdy na zawody sportowe w 2024 r.

Uczniowie szkół 10 razy wygrywali zawody wojewódzkie oraz zdobyli srebrny medal w Finale Krajowym Igrzysk Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt. Dodatkowo uczniowie zdobyli 4 medale podczas XXIX Finału Czwartków Lekkoatletycznych, który tradycyjnie odbył się w Łodzi.

Dzięki udziale uczniów w wojewódzkiej i krajowej szkolnej rywalizacji sportowej Miasto Suwałki zajęło 3 miejsce w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół województwa podlaskiego 2022/2023. Łącznie nagrodzonych zostało 7 najlepszych suwalskich szkół, a także wyróżnionych zostało 10 nauczycieli, których uczniowie wygrali zawody rangi wojewódzkiej.