Do wyborów na funkcję Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zgłoszonych zostało pięciu kandydatów:

dr n. o zdr. Andryszczyk Małgorzata
dr Kimera Edyta, prof. PUZ w Suwałkach
dr inż. Sobotka Marcin Adam
dr Wądołowska Agata, prof. PUZ w Suwałkach
dr Wychorska Ewa
Komisja Wyborcza stwierdza, iż wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne. I tura wyboru przez Kolegium Elektorskie rektora PUZ odbbędzie sie 22  kwietnia.