Mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w newralgicznych punktach miasta – mowa tutaj o trwających pracach modernizacyjnych na ponad dwudziestu przejściach dla pieszych. Charakterystyczne „zebry” namalowane na jezdni zyskają dodatkowe grubowarstwowe oznakowanie, a w jednym miejscu zamontowany zostanie azyl dla pieszych. Natomiast na czterech skrzyżowaniach już działają sygnalizatory wibracyjne.

Zwiększanie bezpieczeństwa na ulicach i w ich obrębie to jeden z priorytetów polityki transportowej Miasta Suwałki. W mieście stosowane są różne metody poprawy bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych. Należą do nich m.in. progi zwalniające, sygnalizacja świetlna i ostrzegawcza, a także przejścia wyniesione, które wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości.

Obecnie w związku z otrzymaniem dofinansowania z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach” z Centrum Unijnych Projektów Transportowych trwają prace modernizacyjne w okolicach przejść dla pieszych na terenie miasta.

Kontrastowe przejścia dla pieszych

W wyniku obecnie trwających działań standardowa „zebra” w pobliżu niektórych jednostek oświaty zyska kontrastowe kolory. Biało-czerwone przejścia dla pieszych pojawią się w następujących 19 lokalizacjach: Daszyńskiego, A. Mickiewicza, T. Kościuszki, T. Noniewicza/Ciesielska, T. Noniewicza, ks. K. A. Hamerszmita, Kamdeulska, Przytorowa, Szpitalna/Daszyńskiego, Kowalskiego, Andersa, Wojska Polskiego, gen. Sikorskiego, Ogrodowa.

Przemalowanie „pasów” na biało-czerwone barwy ma przede wszystkim poprawić widoczność przejść dla pieszych, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.

Do oznakowania przejść w kontrastowych kolorach jest wykorzystywana technologia znakowania chemoutwardzalnego strukturalnego grubowarstwowego. Technologia ta polega na nieregularnym nakropieniu na jezdnię specjalnej masy. Dzięki temu powstają na jezdni puste przestrzenie, które nie są wypełnione masą. Ma to następujące zalety: ułatwia odbieranie wody z opadów, skuteczniej odbija światło emitowane z reflektorów samochodowych w kierunku powrotnym do kierowcy oraz dzięki nieregularnej strukturze charakteryzuje się najwyższym stopniem szorstkości ze wszystkich rodzajów oznakowań.