Komisje konkursowe wyłoniły kandydatów na nowych dyrektorów w dwóch suwalskich szkołach: Zespole Szkół Technicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr1. Kadencje obecnych dyrektorów tych placówek kończą się 31 sierpnia. Decyzje o ewentualnym powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły podejmie prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, komisja konkursowa pozytywnie oceniła kandydaturę Anny Musiałowicz na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. Teraz Anna Musiałowicz jest wicedyrektorem w ZST. W konkursie na stanowisko dyrektora SOSW nr 1 komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę aktualnej pedagog w tym Ośrodku- Joanny Krynickiej. W tym roku kończy się kadencja również dyrektora Zespołu Szkół nr 9, ale w tym przypadku komisja nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora. Jedyna kandydatka nie spełniła wymogów formalnych. Zgodnie z prawem Prezydent Miasta Suwałki może powierzyć stanowisko dyrektora w tej szkole ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej ewentualnie powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, jednak nie dłużej niż na 10 miesięcy.