W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 9 sierpnia odbyło się spotkanie autorskie z Aleksandrą Domańską, w ramach Festiwalu Literackiego Patrząc na Wschód w Suwałkach.

Definicji słowa granica jest dużo, na mapie to linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar, może to być linia podziału lub czynniki różnicujące coś, ale też kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka.

Aleksandrą Domańska w swojej książce „Trójstyk. Gawęda o granicach” opisuje swoisty fenomen, granicę „trójstyk”, która istnieje już ponad 600 lat. Powstała ona dzięki zawartemu 27 września 1422 roku pokojowi mełneńskiemu w Mełnie, koło Radzynia pomiędzy Królestwem Polski, Wielkim Księstwem Litewskim a zakonem krzyżackim.

Taką właśnie krainą, którą przez stulecia dzieliły odgórnie narzucane granice, jest Północna Suwalszczyzna. Ze splątanych dziejów tego skrawka ziemi Aleksandra Domańska wydobywa głosy jego dawnych mieszkańców, by opowiedzieć, jak bardzo o ich losach decydowała nakreślona na mapie linia. (źródło: znak.pl)

ALEKSANDRA DOMAŃSKA – urodziła się 11 sierpnia 1954 roku w Warszawie. Jest polską pisarką, reżyserką i scenarzystką. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię dramatu na PWST w Krakowie. Jest autorką licznych widowisk telewizyjnych i spektakli teatralnych, w tym „Strach i nędza Trzeciej Rzeszy” czy też „Bal w Operze”. Napisała również takie książki, jak choćby „Ulica Pogodna”, „Trójstyk. Gawęda o granicach” oraz „Bohatyrowicze. Szkice do portretu”. Za ostatnią z nich otrzymała nagrodę im. księdza Józefa Tischnera.

Organizator spotkania: Stowarzyszanie Kulturalne Bibliofil.

Współorganizator: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Partnerzy: Stowarzyszenie Maćkowa Ruda oraz Wydawnictwo Paśny Buriat.

Dofinansowano ze środków Miasta Suwałki.