Zamieszczamy informację przygotowaną przez PGK sp. z o.o. w sprawie organizacji obowiązkowego transportu na potrzeby przewozu wyborców z niepełnosprawnościami w wyborach samorządowych – kwiecień 2024.

MIASTO SUWAŁKI INFOMUJE, ŻE W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2024  URUCHOMIONA BĘDZIE USŁUGA BEZPŁATNEGO DOWOZU DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI. OFERTA SKIEROWANA JEST DO:

* OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (STOPIEŃ ZNACZNY I UMIARKOWANY);

* OSÓB, KTÓRE NAJPÓŹNEJ W DNIU WYBORÓW UKOŃCZĄ 60 LAT.

ZGŁOSZENIA PRZEJAZDU PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH:

·    04.03.2024 r. – 25.03.2024 r. (I TURA WYBORÓW);

·    8.04.2024 r. – 15.04.2024 r. (II TURA WYBORÓW);

POD NUMERAMI TELEFONÓW:

* 87 566 50 20 (CZYNNY W GODZINACH 7.00 – 15.00);