Tarnopol wojenny

Tarnopol wojenny

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wraz ze przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem oraz wiceprzewodniczącym Jackiem Niedźwiedzkim odwiedzili  ukraiński Tarnopol. Mogli na miejscu przekonać się jak wygląda życie mieszkańców Tarnopola w zachodniej Ukrainie w czasie wojny.

– W Tarnopolu podpisano umowę partnerska pomiędzy Suwałkami i ukraińskim Tarnopolem

– Liczne pogrzeby ofiar wojny, szpital pełen rannych i 30 tys. uchodźców ze wschodniej Ukrainy- taka jest wojenna rzeczywistość w Tarnopolu

– Noce w zaciemnieniu, szyby kuloodporne w oknach i worki z piaskiem na ulicach. Pomimo tego mieszkańcy Tarnopola próbują żyć w miarę normalnie zajmując się swoimi codziennymi zajęciami

– Biblioteki z Suwałk i Tarnopola współpracują ze sobą

 

Wyjazd suwalskich samorządowców do Tarnopola nastąpił w miesiąc po przyjęciu uchwały Rady Miejskiej, w której zapisano, że warunki współpracy określi porozumienie. Tuż po przyjeździe do Tarnopola  suwalscy samorządowcy spotkali się z przedstawicieli Polski na Ukrainie: konsulem generalnym z Łucka Sławomirem Misiakiem i wicekonsulem Mateuszem Marszałkiem.

Umowa przewiduje wymianę doświadczeń z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego między instytucjami publicznymi, samorządami oraz organizacjami i społeczno-gospodarczymi, a także specjalistami z różnych dziedzin. Dotychczasową współpracę realizowano w oparciu o list intencyjny zawarty przed pięcioma laty. Uchwałą Sejmu RP z 5 sierpnia tego  roku zobowiązano polskie samorządy do nawiązania współpracy z ich odpowiednikami, władzami samorządowymi walczącej z rosyjskim najazdem na Ukrainę.

Tarnopol to ponad 220 tysięczne ukraińskie miasto, położone ok. 130 km na wschód od Lwowa. Jego mieszkańcy od 9 miesięcy żyją wojną. Ma ona bardzo duży wpływ na ich życie codzienne. Wielu mężczyzn jest na froncie lub wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w instytucjach miasta. W najważniejszych obiektach wstawiane są szyby kuloodporne. Noce są bez oświetlenia ulicznego. Na drogach wyjazdowych wyłożone są worki z piaskiem, a tablic kierunkowych przy drogach praktycznie nie ma.

Niestety alarmy bombowe w Tarnopolu nie są rzadkością. Nauczyciele oraz kierownicy zakładów pracy są poinstruowani o tym, co robić w przypadku nalotów oraz kierowania uczniów i pracowników do schronów. Kilka tygodni temu rosyjski agresor skierował rakiety na Tarnopol. Na szczęście zostały zestrzelone przez systemy ich wykrywania i unieszkodliwiania.

Ponad 3 tys. mieszkańców Tarnopola zostało wcielonych do ukraińskiej armii. Przywrócona też w mieście jednostkę wojskową oraz rozbudowane struktury wojsk obrony terytorialnej. Funkcjonowanie tej drugiej formacji praktycznie w całości finansuje samorząd. Ranni opatrywani są w placówkach medycznych położonych najbliżej linii działań wojennych. Ranni wymagający długotrwałej rehabilitacji kierowani są do innych szpitali. W minionym tygodniu w tarnopolskim szpitalu rehabilitowane były 62 osoby ze znacznymi uszkodzeniami ciała. Są też zabici. W ostatnich dniach odbył się pogrzeb 48 ofiary frontowych działań.

Teraz pomoc społeczna  w Tarnopolu musi docierać też do członków rodzin, z których podstawowy żywiciel został wcielony do armii, ale także pokrywać koszty świadczeń leczniczych na rzecz osób rannych bądź kosztów pochówku ofiar. Pomoc jest  kierowana również do uchodźców, którzy trafili do Tarnopola z obszarów objętych bezpośrednimi działaniami wojennymi. Liczba osób, które dotarły do miasta wynosi ponad 30 tysięcy.

Suwalscy samorządowcy odwiedzili Bibliotekę Miejską w Tarnopolu, z którą Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej realizowała projekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”. W czasie wizyty zaprezentowano efekty tego projektu.

Przypomnijmy, że przed miesiącem bibliotekarze i urzędnicy z ukraińskiego Tarnopola odwiedzili Suwałki, gdzie zapoznali się z ofertą suwalskiej Biblioteki. Odwiedzili Midicentrum na Osiedlu Północ oraz Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Zapoznali się też z nową wstawa stałą w Muzeum im. M. Konopnickiej. Zwiedzili również zespół poklasztorny nad Wigrami.

Tarnopol został założony w 1540 roku w województwie ruskim Rzeczpospolitej. Po pierwszym rozbiorze w 1772 r. został wcielony do Austrii, później Rosji, a następnie ponownie do Austrii, w granicach której pozostał do upadku Austro-Wegier w 1918 r. Po paryskiej konferencji pokojowej w 1919 r. znalazł się w granicach II Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej Tarnopol znalazł się w granicach Związku Sowieckiego jako część Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, a od 1991 r. jest stolicą obwodu w Ukrainie.

 

Top