W setną rocznicę urodzin i 10 . rocznicę śmierci prof. Edwarda Franciszka Szczepanika została odsłonięta pamiątkowa tablica z jego wizerunkiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, noszącej jego imię. Udział w tym wydarzeniu wzięły córki prof. Szczepanika.

Edwarda Franciszka Szczepanika, ostatni premier RP na uchodźstwie, Honorowy Obywatel Suwałk, urodził się 22 sierpnia 1915 roku w Suwałkach w rodzinie Franciszka i Władysławy Szczepaników. Tak po latach wspominał Suwałki swojego dzieciństwa: „ to miasto, które żyło wojskiem, a wojsko żyło miastem. Taka sytuacja sprzyjała oczywiście wspaniałym kontaktom pomiędzy wojskiem i ludnością, dawała bardzo duży bodziec do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, pod każdym względem. Młodzi oficerowie brali udział w naszych balach, byli konkurentami do tych samych panien, które uczyły się w sąsiednim gimnazjum Konopnickiej, a żony tych oficerów były albo naszymi nauczycielkami tańca, albo aktorkami.”

Edward F. Szczepanik uczył się w Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego. Adam Sudoł w książce „ Edward Franciszek Szczepanik. Ostatni premier rządu RP na uchodźstwie” tak opisuje jego lata szkolne: „ E.Szczepanik, pomimo że wybrał gimnazjum matematyczno- przyrodnicze, to z własnej woli, poza programem, nauczył się łaciny. Fakt, że szkoła nie była przepełniona, liczyła ok. 250 chłopców, sprzyjał indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Przyszły premier od najmłodszych lat szkolnych był związany z harcerstwem. W suwalskiej szkole powszechnej rozpoczynał swoja aktywność w gromadzie zuchowej, potem był harcerzem, należał też do drużyny starszych harcerzy, których nazywano Gromadą Śledzi.” Po zdanej z wyróżnieniem maturze Edward Szczepanik rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W suwalskim Archiwum Państwowym zachował się protokół jego egzaminu dojrzałości z 19. czerwca 1933 r. Suwałki, po ponad półwiecznej przerwie, odwiedził w 1992 roku. Otrzymał wtedy tytuł Honorowego Obywatela Suwałk. Potem jeszcze kilkakrotnie przyjeżdżał do rodzinnego miasta, zawsze odwiedzał swoja szkołę I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej. Dla najlepszego absolwenta tej szkoły ufundował doroczne stypendium. Zmarł 11. października 2005 r. Jego prochy zostały uroczyście złożone na cmentarzu w Lewes ( Anglia) i w Suwałkach ( 12.11.2005 r.).