9 października miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej suwalskiego nauczyciela i działacza solidarnościowego lat 80-tych Aleksandra Seredyńskiego. Tablica ze zdjęciem oraz notą biograficzną stanęła na skraju ronda Jego imienia, u zbiegu ulicy Północnej oraz Rotmistrza Witolda Pileckiego.

W tej symbolicznej chwili udział wzięli przedstawiciele rodziny, inicjatorzy nadania nazwy rondu oraz tytułu Zasłużony dla Miasta Suwałk, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, suwalskiego oddziału NSZZ Solidarność i Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność oraz mieszkańcy miasta. Uczestniczyły ponadto władze samorządowe: prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz wraz z zastępcą Romanem Rynkowskim oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec wraz z radnym Bogdanem Bezdzieckim i Jarosławem Schabieńskim.

Głos zabierał prezydent, który podziękował organizacjom i osobom za kultywowanie pamięci o wybitnym Suwalczaninie, walczącym o wolność słowa i demokrację. W imieniu rodziny wystąpiła córka Aleksandra Elżbieta Szawan, która wspomniała patrona ronda i podziękowała za uhonorowanie zmarłego tytułem Zasłużonego dla Miasta Suwałk oraz nazwa ronda i tablicą informacyjną, która właśnie dziś została usadowiona na Osiedlu Kamena.

Podczas uroczystości została przybliżona sylwetka Aleksandra Seredyńskiego, o co zadbał historyk J. Schabieński. Jak mówił historyk, nie ulega wątpliwości, że Seredyński był najważniejszą postacią suwalskiej opozycji w czasach komunistycznych rządów:

Brał udział w kolportażu podziemnych wydawnictw, współorganizował msze święte za ojczyznę. Przekazywał osobom represjonowanym fundusze zbierane w USA przez emigrantów i działaczy Solidarności. W latach 1982-1989 był wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany przez milicję i SB. W jego domu w Suwałkach odbywały się spotkania działaczy. Kiedy w 1992 r. przeszedł na emeryturę, wciąż był darzony wielką estymą wśród nauczycieli i w środowisku dawnych działaczy opozycji niepodległościowej. Jest wśród Suwalczan symbolem pracy organicznej i walki o niepodległość w czasach PRL, wysokich standardów moralnych oraz niezłomności w dochodzeniu do prawdy.

Tablicę przy rondzie ufundowano staraniem Instytutu Pamięci Narodowej, który podczas poniedziałkowej uroczystości reprezentowała Monika Baczar – naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Białymstoku.

Aleksander Seredyński został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta na wiosek klubu radnych PIS. Tytuł ten nadany został mu pośmiertnie 2 marca 2020 r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej. w ramach obchodów 300-lecia powstania Miasta Suwałk. Nazwa ronda została nadana na wniosek Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność.