Ta droga to bezpieczeństwo, a nie tylko wygoda

Ta droga to bezpieczeństwo, a nie tylko wygoda

Z udziałem kilkudziesięciu samorządowców reprezentujących miasta, powiaty i gminy z województwa podlaskiego odbyło się 10 sierpnia w Nowince spotkanie, by publicznie wyrazić oczekiwanie na pozytywne rozstrzygnięcia w zakresie wyboru przebiegu drogi krajowej nr 8 na trasie Białystok–Augustów. Podstawowym postulatem o którym rozmawiano jest fakt, że droga ta powinna zostać zbudowana z przyczyn ekonomicznych, ekologicznych oraz militarnych – co szczególnie jest istotne w ostatnim czasie.
Podczas spotkania podano szereg argumentów za tym rozwiązaniem oraz poinformowano dziennikarzy, że skierowany został do premiera apel w sprawie wyboru koncepcji połączenia planowanych dróg Via Baltica oraz Via Carpatia. Podkreślono, że wariant 4 (Białystok–Augustów-granica z Litwą), wymieniony w apelu jest jedyną słuszną opcją. Zwrócono uwagę na to, że 39 podpisów samorządowców reprezentuje kilkaset tysięcy mieszkańców powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego oraz białostockiego.
Przywoływano argumenty, że pomiary ruchu drogowego z 2020 roku, mówią o tym, że odcinkiem tym od Białegostoku do Augustowa porusza się najwięcej pojazdów w tej części Polski. Rocznie przejeżdża tędy ponad 1,5 mln tirów. Dodawano też, że droga w pierwotnej wersji, najbardziej optymalnej i ekonomicznej została zatwierdzona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jako główny trakt transportowy.
Jak powiedział Czesław Renkiewicz:
– Potrzebna jest modernizacja drogi krajowej nr 8 do standardów drogi ekspresowej. Pozwoli to na połączeniu dróg Via Baltica i Via Carpatia w sposób optymalny i zapewni dobre skomunikowanie północnej części województwa ze stolicą regionu i resztą kraju. Ta droga jest o 40 km krótsza niż forsowane połączenie na linii Ełk–Knyszyn, a więc tańsza i zdrowsza ekologicznie. Dobrze by więc było, by specjaliści z GDDKiA zadecydowali o wyborze najoptymalniejszego wariantu drogi, a nie politycy – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
Przypominamy, że apel samorządowcy skierowali do premiera Mateusza Morawickiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wysłano go przed kilkunastoma dniami, a wśród samorządowców, którzy go podpisali są m.in.: prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, starosta suwalski Witold Kowalewski oraz wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz.
W apelu tym zapisano m.in.:
Liczymy, iż przedstawione w wielu dokumentach argumenty uzyskają pełną akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i doprowadzą do zgodnego z powyższym stanowiskiem przebiegu drogi ekspresowej w wariancie 4: Knyszyn–Korycin–Suchowola–Sztabin–Augustów–Białystok–Raczki po trasie DK Nr 8. 

Dyskusja nad wariantami połączenia Via Carpatia z Via Baltica wciąż trwa, chociaż pojawiają się niepokojące informacje. Na stronie białostockiego Oddziału GDDKiA opublikowano mapę z informacją, że odcinek drogi Białystok-Knyszyn jest już w przygotowaniu. Zatem „DwuTygodnik Suwalski” zwrócił się do białostockiego Oddziału GDDKiA z pytaniem: Czyżby zapadła już decyzja o wyborze wariantu przebiegu drogi Białystok–Ełk, jako łącznika Via Carpatia z Via Baltica? Niestety, do momentu wydania tego numeru „DTS”, odpowiedzi z białostockiego Oddziału GDDKiA nie otrzymaliśmy.

 

Bezpieczniej na skrzyżowaniach

Od początku sierpnia działa już sygnalizacja świetlna na ulicach M. Reja i Z. Podhorskiego, a także rozpoczęła się budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Utraty z Pogodną i Łąkową. Władze Miasta przygotowują się do realizacji kolejnych projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa na kilkudziesięciu przejściach dla pieszych.
Pod koniec lipca odbyły się odbiory techniczne trzech inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa:
– skrzyżowanie ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej, oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych;
– skrzyżowanie ul. M. Reja z ul. ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych;
– przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia.
Ponadto w ramach zawartej umowy z firmą Telkop budowana jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Utrata–Pogodna–Łąkowa. Wartość to 882 414,47 zł, a prace zostaną zakończone w 2022 r. W kwietniu 2022 r. Prezydent Suwałk złożył do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Suwałkach”. Wniosek o dofinansowanie jest obecnie przedmiotem oceny pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych.

Top