Szpital się modernizuje

Szpital się modernizuje

W Hotelu „LOFT” w Suwałkach 5 października odbyła się konferencja końcowa projektu „Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia” realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem Okręgowym w Olicie (Alytus).

W okresie od  listopada 2020  do października 2022, Szpital Wojewódzki w Suwałkach zmodernizował Oddział chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Endokrynologii , doposażył go w sprzęt medyczny (system do nieinwazyjnej inhalacji płuc, ebulizator, zestawy pomp infuzyjnych zamontowane w stacjach dokujących, łóżka do intensywnej terapii itd.).

Szpital  Wojewódzki  w  Suwałkach  zorganizował  również  specjalistyczne  szkolenia  specjalistyczne personelu  medycznego w zakresie chorób układu krążenia. Personel  suwalskiego  szpitala uczestniczył również w szkoleniach zorganizowanych przez partnera z Litwy. Ponadto, partnerzy   projektu  podjęli  działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców regionu pogranicza polsko-litewskiego. Na te działania szpital pozyskał  553 251,85 EUR.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020. 

Top