Przedstawiciele samorządów, Ministerstwa Zdrowia, placówek dyplomatycznych m.in. z Norwegii, Islandii i Szwajcarii oraz środowiska medycznego i pacjentów spotkali się w suwalskim Szpitalu Psychiatrycznym by zapoznać się z efektami projektu „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej” .Dzięki wartemu 12 mln zł projektowi suwalski Szpital Psychiatryczny modernizuje część swoich obiektów. W jego ramach zostanie też zakupiony nowoczesny sprzęt do pielęgnacji i usprawniania chorych. Projekt jest finansowany z funduszy norweskich i budżetu województwa podlaskiego.

W ciągu kilkunastu miesięcy część obiektów szpitala przejdzie modernizację. Placówka zakupi również specjalistyczny sprzęt medyczny służący do pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów. Dzięki temu uda się również uzupełnić obecny sprzęt o nowe urządzenia wielofunkcyjne, łóżka specjalistyczne oraz zestawy do opieki długoterminowej – powiedział dyrektor szpitala Bożena Łapińska.

Znaczne środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, który ułatwi pracę  personelowi sprawującemu opiekę nad przewlekle chorymi. Według dyrektor szpitala, inwestycje korzystnie wpłyną na poprawę warunków udzielania świadczeń, jednocześnie  szpital powiększy swój potencjał do leczenia w lepszych warunkach większej ilości osób. Bardzo ważnym przedsięwzięciem w ramach TAPA są specjalistyczne kursy z dziedziny psychogeriatrii i opieki długoterminowej –  uczestniczą w nim pielęgniarki z oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy z przewlekłymi zaburzeniami  psychogeriatrycznymi. 15 pielęgniarek kilka miesięcy wcześniej ukończyło także w ramach projektu kurs kwalifikacyjny do opieki nad przewlekle chorymi. Od 15 października 2015 r.  rozpoczną się natomiast kursy językowe nauki angielskiego, litewskiego i rosyjskiego dla personelu szpitala psychiatrycznego.

Od 1 grudnia ubiegłego roku działał punkt wsparcia i informacji dla pacjentów z zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodzin. Praca doradców w punkcie to około 50 osób personelu z naszego szpitala – psychologów, terapeutów, pielęgniarek i rehabilitantów doradza jak wzmocnić zdrowie psychiczne u osób w podeszłym wieku oraz przeciwdziałać kryzysom osób z doświadczeniem choroby psychicznej i z zaburzeniami psychogeriatrycznym. Przez pół roku  punkt odwiedziło około 1500 osób – poinformowała dyrektor Bożena Łapińska.

Realizowany  projekt Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej bezpośrednio wpisuje się w realizację założeń Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

Źródło: Wrota Podlasia