Na bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej 29 września w Parku Naukowo-Technologicznym oraz bezpłatny wyjazd w dniach 15-16 października do Warszawy na konferencję „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych”, prezentującą Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce zaprasza przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych zrzeszonych w federacji Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM.

Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej odbędzie się we wtorek 29 września w godz. 9.00-15.00 w Laboratorium Symulacji Medycznych mieszczącym się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska–Wschód sp. z o.o. w Suwałkach, przy ul. Innowacyjnej 1. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów symulacji medycznych w różnym stopniu zaawansowania z wykorzystaniem zwykłych fantomów lub nowoczesnych metod symulacji medycznych na zaawansowanych symulatorach medycznych. Uczestnicy uzyskają praktyczną umiejętność wykonywania czynności ratunkowych (podczas szkoleń czynności wykonywane są wielokrotnie przez uczestników w trakcie symulacji medycznych aż do utrwalenia praktycznej umiejętności ich wykonania). Po zakończonym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat Laboratorium Symulacji Medycznych o przebytym szkoleniu. Celem szkolenia jest pobudzenie logicznego myślenia uczestników szkolenia w czasie wykonywania czynności ratunkowych w celu prowadzenia świadomej akcji ratunkowej wraz z nauką praktycznego wykorzystania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: 
– „sobie” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np. zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków i alternatywnie z użyciem środków medycznych;
– „innym osobom” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np. zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków oraz alternatywnie z użyciem środków medycznych. 
Nauka obsługi i posługiwania się sprzętem medycznym znajdującym się na wyposażeniu zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera. 
Ocena stanu zagrożenia w miejsca zdarzenia wraz z praktyczną nauką jego zabezpieczenia (z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy uczestnika szkolenia). 
Ocena poszkodowanego i podjęcie czynności ratunkowych w przypadku osób z zaburzeniami świadomości, omdlenia, trudności z oddychaniem, osoba nieprzytomna. 
Podjęcie czynności ratunkowych w przypadku zatrzymania krążenia, mechanizmy zatrzymań (urazowe, kardiogenne itp.), schemat postępowania, prowadzenie czynności ratunkowych, nauka ich wykonania, praktyczne zastosowanie.
Prowadzenie czynności ratunkowych w przypadku pacjenta urazowego z wykorzystaniem deski do unieruchamiania, zasady pracy zespołu, sposoby stabilizacji, zasady transportu i ewakuacji poszkodowanego na etapie udzielania pierwszej pomocy (przed przybyciem jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego). 
Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w trakcie prowadzenia podstawowych czynności ratunkowych, ze stresem pacjenta, otoczenia, panowanie nad grupą – tłumem.
Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem: Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58 e-mail: razem@federacjasuwalki.pl www.federacjasuwalki.pl Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Tutaj można pobrać formularz zgłoszenia.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza także członków Federacji do udziału w dniach 15 i 16 października w Warszawie w konferencji „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych”, prezentującej Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce.
Konferencja będzie nie tylko okazją do porozmawiania w gronie reprezentantów organizacji z całej Polski na temat wdrożenia Strategicznej Mapy Drogowej i powiązania jej z politykami strategicznymi administracji rządowej i JST, ale także do spotkań z kluczowymi politykami odpowiedzialnymi w swoich środowiskach za kwestie programowe. Stowarzyszenie Art. 61 przeprowadzi debatę z politykami na temat sposobu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Z uwagi na to, że o rekrutacji decyduje termin nadsyłania zgłoszeń, osoby, które są zainteresowane zbiorowym i opłaconym przez Federację w ramach projektu FIO „RAZEM skuteczni w działaniu” wyjazdem (przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie), proszone są o zgłaszanie się do Federacji z podaniem: imienia i nazwiska oraz organizacji na adres poczty elektronicznej: razem@federacjasuwalki.pl, tel. 87 565 02 58 lub kom. 503 116 243. Zgłoszenia do 17 września (czwartek) do godz. 18.00. Liczba miejsc sfinansowanych przez Federację jest ograniczona.
Informacje o konferencji: http://ofop.eu/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-rok-po-vii-ofip
Wyjazd na konferencję „Rok po OFIPie” organizowany jest w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.