SZKOLENIE WOJSKOWE W SUWAŁKACH

SZKOLENIE WOJSKOWE W SUWAŁKACH

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach informuje, że osoby zainteresowane służbą wojskową mogą odbyć szkolenie specjalistyczne w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w suwalskim 14 pułku przeciwpancernym w wymiarze do 11 miesięcy. Sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ do tej pory ochotnicy aby odbyć szkolenie, wyjeżdżali do jednostek wojskowych i centrów szkolenia funkcjonujących na terenie całej Polski.

Czym jest Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW)?

DZSW to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dedykowany wszystkim, którzy spełnią poniższe wymagania:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej;
 4. pełnoletność;
 5. niekaralność.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy –  28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą wojskową;
Etap drugi – 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

Korzyści pełnienia DZSW:

 1. wynagrodzenie na poziomie 4560 zł;
 2. prawo do urlopu wypoczynkowego;
 3. możliwość wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia);
 4. pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
 5. pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
 6. czas jej odbywania wliczany jest do okresu odbywania służby wojskowej lub okresu zatrudnienia.

WCR w Suwałkach na bieżąco przyjmuje wnioski o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Wymagane dokumenty jakie kandydat musi posiadać to dowód osobisty i świadectwo ukończenia ostatniej szkoły bądź studiów. Szczegółowe informacje nt. powołania do służby udziela Zespół Rekrutacyjny WCR w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 261347357.

Źródło: WKU w Suwałkach

Top