Szkoła z Klasą 2.0

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach otrzymała – jako jedyna „podstawówka” z województwa podlaskiego – prestiżowy tytuł i certyfikat „Szkoły z Klasą 2.0”.

Sprawozdanie Szkoła z klasą 2.0

Program Szkoła z Klasą 2.0 skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

Szkoła z Klasą 2.0 (edycja 2014/15) prowadzona była pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Tak swoje działania w tym programie opisali przedstawiciele SP nr 6 im. A. Kujałowicz:

Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupialiśmy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokazywaliśmy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.

Przeprowadziliśmy działania związane z czytaniem/odkrywaniem

MARATON CZYTANIA

Czytaliśmy cały tydzień , bez przerwy, na każdej lekcji… czytać mogły dzieci z klasy, zaproszeni rodzice, dziadkowie, nauczyciele, dyrekcja, goście specjalni.

KSIĄŻKOWY TOP 10

konkurs na 10 najciekawszych książek dla dzieci i zakup ich do biblioteki szkolnej. Uczniowie z listy ciekawych, atrakcyjnych książek wybierali, głosowali na 10 tytułów.

DZIEŃ KSIĄŻKI

w szkolnej bibliotece z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odbyła się biblioteczna impreza integracyjna. Gospodarzami imprezy byli uczniowie Vd i szkolna biblioteka, zaś gośćmi uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach.

CZY TU, CZY TAM – JA CZYTAM

całoroczny konkurs czytelniczy

CZYTAM Z MAMĄ, CZYTAM Z TATĄ

Zadaniem ucznia i rodzica było napisanie dwóch osobnych recenzji jednej i tej samej książki. Najciekawsza, najzabawniejsza recenzja otrzymała nagrodę.

W programie brał udział – Zespół 2.0:

dyrektor: Marek Zborowski-Weychman,

koordynator: Katarzyna Jakubowska, której zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole

nauczyciele: Joanna Dembińska, Lucyna Gorbacz, Aneta Kościńska, Lidia Modrakowska, Anna Śliżewska, Jolanta Walicka.

Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 brali aktywny udział w programie: realizowali swoje zadania i opisywali je na platformie e-coachingowej. Wspólnie planowali działania i zmiany, które wprowadzali.

Uczniowie realizowali zadania wspólnie z nauczycielami. Prowadzili bloga, gdzie relacjonowali, jak wykorzystują TIK do nauki, jak uczą innych czy realizują projekty. Bloga prowadzili także chętni nauczyciele.

Nasze działania:

Braliśmy udział w szkoleniach/ konferencjach/ warsztatach odbywających się w Warszawie, aby jak najlepiej sprostać zadaniom i celom programu:

 • Jak czytać i odkrywać – Konferencja „Koordynator/ka 2.0″
 • Jak czytać i odkrywać – Konferencja „Nauczyciel/ka 2.0” dla nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych
 • Jak czytać i odkrywać – Konferencja „Dyrektor/ka 2.0”
 • Debata „Oddajmy się lekturze” – spotkanie z Minister Edukacji p.Kluzik-Rostkowską nt „odświeżenia” listy lektur w szkołach
 • Konferencja „Ucz (się) z klasą – Czytaj i odkrywaj” – spotkanie z p. Joanną Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Szkolenie Google Apps Suwałki

Pracowaliśmy z uczniami realizując następujące ścieżki edukacyjne:

 • Kodeks 2.0 – polega na wypracowaniu wspólnie z uczniami zasad i dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Zajęcia prowadzone są metodą debat oraz zadań sprawdzających zrozumienie wypracowanych zasad i umiejętność stosowania ich w praktyce.
 • Projekt edukacyjny – metoda nauczania, która kształci samodzielność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej.
 • Uczymy innych – metoda zakładająca aktywne przygotowanie (z pomocą nauczycieli) i prowadzenie zajęć przez uczniów dla młodszych kolegów, rówieśników lub nawet dorosłych.
 • Odwrócona lekcja – metoda w której nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki. Dzięki temu w trakcie zajęć uczniowie mają czas na pogłębianie wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela.
 • Uczniowskie forum naukowe – polega na przygotowaniu do opowiadania o swojej pasji w atrakcyjny sposób. Uczniowie przez cały semestr zbierają materiały, pogłębiają wiedzę na wybrany przez siebie temat, uczą się sztuki poprawnej wymowy oraz interesującej prezentacji i ćwiczą swoje wystąpienia przed kamerą.

Zorganizowaliśmy „Szóstkowy festiwal” imprezę podsumowującą nasze całoroczne działania

Festiwal z dobrym skutkiem spopularyzował program Szkoła z Klasą 2.0 wśród społeczności szkolnej. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników festiwalu cieszyła się prezentacja bloga,  pojawiały się pytania o możliwość jego prowadzenia.

Zadbaliśmy aby przebieg Festiwalu był sprawny – uczniowie przedstawiający swoje dokonania mieli  ograniczony czas. Jak się okazało był to trafiony pomysł gdyż szybkie tempo i zmienność wydarzeń zaabsorbowało odbiorców i zapobiegło ich znużeniu. Dzięki temu Festiwal miał dobry odbiór i bardzo pozytywne opinie wśród uczniów i nauczycieli. Dobrze sprawdził się też element rywalizacji – każdy chciał zdobyć imienny Certyfikat, uzyskując w ten sposób dowód na własne umiejętności.

Doskonałym pomysłem okazały się też Identyfikatory dla wszystkich zaangażowanych w prace Festiwalowe uczniów. Mówili oni potem, że czuli się ważni, wyróżnieni i docenieni.

Organizacja festiwalu

Dokonaliśmy podziału na pięć grup pokazowych. Każda grupa otrzymała osobne miejsce – korytarz. Przygotowaliśmy grafik z podziałem na klasy i czas udziału w konkretnej prezentacji. Każda klasa miała 20 min. na zapoznanie się z naszymi całorocznymi działaniami oraz na wykonanie zadania. Wszyscy uczestnicy (oglądający) otrzymali Karty Festiwalowe, na których „zaliczali” poszczególne zadania. Dobre odpowiedzi czyli zaliczone zadania były premiowane/ potwierdzane w postaci pieczątki. Zebranie wszystkich pięciu pieczątek zostało nagrodzone imiennym Certyfikatem Odkrywcy – Czytelnika.

Elementy festiwalu

 • Czytanie z podziałem na role baśni „O rybaku i złotej rybce”, „Brzydkie kaczątko” (na tablicy interaktywnej ilustrują czytanie obrazy do bajek); praca w programie graficznym Paint: rysowanie i wypełnianie kolorem; prezentacje multimedialne: „ABC komputera i Internetu”, prezentacje zdjęć ze wszystkich zajęć ścieżek Szkoła z Klasą Zadanie – rysunek postaci z bajki.
 • Pokaz multimedialny połączony z mini wykładem „ Suwałki na starej fotografii i dziś” Zadanie – odkryj jakie to miejsce ze starej fotografii
 • Mini maraton czytania oraz recytacja wierszy przez uczestników. Prezentacja bloga szkolnego. Zadanie – alfabet układanka lub tytuł – autor rozsypanka
 • Mini wykład Polskie Tańce Narodowe, pokaz tańców ludowych zespołu „Małe Suwałki”, nauka tańców ludowych przez uczniów; prezentacja multimedialna „Polska Sztuka Ludowa”, wystawa projektów uczniów klas szóstych w formie albumów. Zadanie – wykonać z masy solnej dowolną figurkę, rzeźbę…
 • Prezentacja filmów „Twoje hasło – Twoja twierdza” oraz „Powiedz nie” nakręconych w związku z realizacją ścieżek, pokaz taneczno-gimnastyczny, animacje ruchowo – taneczne, wspólny taniec Zumby. Zadanie – krzyżówka zdrowia, puzle

Osiągnięcia szkoły w programie

Otrzymaliśmy 5 odznak „Dobra praktyka”, status „Szkoły eksperckiej”, a na koniec prestiżowy Certyfikat Szkoły z Klasą 2.0

Głównym naszym osiągnięciem było otrzymanie dwóch nominacji i wyjazd na Ogólnopolski Festiwal Szkoły z klasą 2.0 w Warszawie z projektami „Zbilansowana dieta i zaburzenia odżywiania” , „Kubeczki szósteczki”. Nasze stoiska cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów jak i zwiedzających.

Można nas zobaczyć w filmie podsumowującym Festiwal

http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/film-z-v-ogolnopolskiego-festiwalu-szkoly-z-klasa-20

Kolejnym osiągnięciem było otrzymanie wszystkich możliwych odznak blogowych (BLOG Z KLASĄ, UCZĘ Z KLASĄ, LUBIĘ/LUBIMY KOMENTOWAĆ , AKCJA CZYTAMY, AKCJA ODKRYWAMY), braliśmy udział we wszystkich trzech akcjach czytamy i trzech odkrywamy. Naszą stronę blogową odwiedzono ponad 22 000 razy.

Udało się również zrealizować cel główny czyli bardziej efektywne wykorzystanie istniejącego sprzętu, infrastruktury, nauczycieli, którzy korzystają z TIK w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz do komunikacji.

Motywujące było też to, że relacje z naszej szkoły pojawiały się w materiałach podsumowujących akcje na stronie głównej Szkoły a klasą2.0 http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

oraz na facebooku https://pl-pl.facebook.com/szkolazklasa2zero

Cieszymy się też z dużego zaangażowania naszych uczniów. Dumnie nosili znaczki Szkoły z klasą 2.0 i identyfikatory. Chętnie wchodzili w role nauczycieli, mieli inspirujące pomysły, pomagali w przygotowaniach i organizacji akcji.