Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w dniach 6 – 19 września organizuje I edycję Szkoły Letniej dla Polaków z Ukrainy.

Celem wydarzenia jest nabycie przez Polaków mieszkających na Ukrainie umiejętności językowych, wiedzy z zakresu historii i kultury kraju ojczystego, niezbędne do uzyskania przez nich Karty Polaka, która stanowi dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego.

Inicjatywa organizacji przyjazdu naszych rodaków z Ukrainy powstała na skutek współpracy Uczelni ze Stowarzyszeniem Polaków na Ukrainie mającego siedzibę w mieście Chmielnicki na Ukrainie.

W wydarzeniu weźmie udział 25 osób w wieku 16 – 40 lat pochodzących z różnych regionów Ukrainy , w tym z regionu Donbasu. W ramach wydarzenia zaplanowano szeroki program edukacyjno – kulturalno – poznawczy, który przede wszystkim umożliwi uzyskanie przez uczestników certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie od A1 do C1.

Ze względu na trudną sytuację polityczno – finansową oraz mając na uwadze obowiązek patriotyczny w stosunku do naszych rodaków mieszkających na Ukrainie PWSZ podjęło się sfinansowania w całości 13 dni pobytu osób przyjeżdżających do Suwałk.