Wprawdzie w porządku obrad 60 sesji suwalskiej Rady Miejskiej znalazło się tylko osiem punktów, ale dyskusja radnych trwała prawie trzy godziny. A to przede wszystkim ze względu na liczne wnioski i oświadczenia radnych. W sesji uczestniczył poseł Mieczysław Baszko. Sesja została zwołana w nietypowym terminie ze względu na konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które pozwolą na niezwłoczne podpisanie umowy i rozpoczęcie przebudowy Ronda POW przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej. Umożliwi to wykorzystanie dotacji z budżetu wojewódzkiego w kwocie 1,5 mln zł, która musi być rozliczona do końca tego roku. Całość inwestycji ma kosztować ponad 3,6 mln zł.

Wnioski i oświadczenia

Dwanaścioro radnych zadało pytania i zgłosiło wnioski dotyczące aż 26 spraw. Mariola Karpińska zwróciła uwagę na potrzebę oświetlenia Bike Parku. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przypomniał, że oświetlenie tego terenu ograniczono na początku tego roku ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej i konieczność oszczędności. Teraz sytuacja nieco się zmienia i OSiR powinien przeanalizować możliwość włączenia oświetlenia w czasie korzystania z tego obiektu przez suwalczan. Sylwester Cimochowski zapytał o wysokie stawki opłat za wynajęcie obiektów sportowych. O opłaty za wynajem boiska z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 7 zapytał Kamil Lauryn. Prezydent Suwałk przyznał, że stawki ustalane były na początku roku, kiedy ceny energii elektrycznej „szalały”. Dodał, że ceny muszą zostać przeanalizowane i skorygowane. Stwierdził, że miasto nie chce zarabiać na wynajmie obiektów, ale korzystający z nich powinni pokrywać koszty wynajmu. Dodał, że miasto dokłada duże kwoty do utrzymania obiektów sportowych i przykładowo rocznie koszt utrzymania stadionu piłkarskiego sięga ok. 1,3 mln zł, a osiągane przychody nie przekraczają 100 tys. zł. Podobnie jest
w przypadku Suwałki Areny. K. Lauryn powrócił też do budowy tzw. aktywnych przejść dla pieszych. Prezydent Suwałk zauważył, że w tej sprawie jest „dziwny opór” w Zarządzie Dróg i Zieleni. W tej chwili w Suwałkach są realizowane dwa projekty mające poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych i wciąż nie wiadomo, czy można będzie uzyskać dofinansowanie na budowę tzw. aktywnych przejść dla pieszych.

Tadeusz Czerwiecki zaproponował, by rondu przy Szkole Podstawowej nr 11 na Osiedlu Północ nadać imię Bitwy Niemeńskiej. Cz. Renkiewicz poinformował, że kończy się budowa tego ronda i na jednej z najbliższych sesji można mu nadać nazwę.

 

Od lewej: Tadeusz Czerwiecki, Mariola Karpińska, Jacek Roszkowski, Jarosław Kowalewski, Jarosław Schabieński i Bogdan Bezdziecki

Zbigniew De-Mezer zapytał o stan realizacji programu budowy dróg lokalnych. Prezydent Suwałk przypomniał, że przekazał radnym zaktualizowaną wersję programu z prośbą o uwagi. Następnie krótko omówił stan realizacji poszczególnych inwestycji drogowych. Stwierdził, że możliwości suwalskiego budżetu miejskiego są mocno ograniczone. Jarosław Kowalewski zapytał o wycinkę drzew w pobliżu ul. Traktorzystów. Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, że przyjrzy się sprawie. Jacek Roszkowski zwrócił uwagę na potrzebę uhonorowania suwalskich modelarzy, którzy ostatnio osiągnęli znaczące sukcesy. Prezydent poinformował, że w połowie września zostaną wręczone nagrody i stypendia suwalskim sportowcom, w tym modelarzom. Radny zapytał jeszcze o odwołany koncert Mariki, Matyldy i Łukasiewicza oraz Bisza, który miał odbyć się w Suwalskim Ośrodku Kultury. W odpowiedzi dyrektor SOK Ignacy Ołów przyznał, że już w marcu, kiedy powołał zespół przygotowujący jubileusz, miał wątpliwości co do takiego składu wykonawców, ale dał się przekonać kierownikom działów. Mówił, że koncert był dobrze promowany już od czerwca, ale sprzedało się tylko 100 biletów. Przypomniał, że na niedawny koncert hip-hopu w sali kameralnej SOK przyszło 12 osób. Wspomniał też, że niepowodzeniem okazał się koncert muzyków rap w Suwałki Arenie, a planowany na październik koncert odwołał także Baranovski. Zdaniem dyrektora SOK młodzież ulubionych wykonawców słucha teraz za darmo.

Marek Zborowski-Weychamn zapytał o zaawansowanie prac przy budowie pomnika Aleksandry Piłsudskiej. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że do spotkania z inwestorem doszło niedawno, czyli dwa miesiące po podjęciu uchwały przez suwalską Radę Miejską. Okazało się, że inwestorem nie jest Związek Piłsudczyków, ani społeczny komitet budowy pomnika, ale będzie nim Fundacja Polska 360, która jest na wstępnym etapie budowy pomnika. Nie ma jeszcze żadnych uzgodnień i pozwoleń. Wciąż nie ma też projektu zagospodarowania otoczenia pomnika. Na temat samego pomnika prezydent Suwałk stwierdził, że nie będzie się wypowiadał. Radny zainteresował się też sytuacją nauczycieli szkół średnich, do których za rok trafią uczniowie z obecnych ósmych klas, które są mało liczne. Skoro niewiele jest tam dzieci, to czy nie pojawi się groźba zwolnień wśród nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych? Prezydent Cz. Renkiewicz zapewnił, że suwalskie szkoły przygotowały się na taką sytuację i w tym roku nie zatrudniały dodatkowych osób. Gdzie tylko można, to nauczyciele mają więcej godzin. Nawet emeryci, którzy mieli odejść, nadal jeszcze pracują. Dzieje się tak, aby później nikogo nie trzeba było zwalniać.

 

Od lewej: Jacek Juszkiewicz, Marek Zborowski-Weychman, Zdzisław Przełomiec, Jacek Niedźwiedzki

Kamil Klimek zapytał m.in. o konserwację koryta rzeki Czarnej Hańczy. Prezydent poinformował, że dotąd suwalski ZDiZ zajmował się tym, ale umowa się skończyła. Za utrzymanie rzeki odpowiada rządowa spółka Wody Polskie, która nie chce płacić za wykonane prace. A rzeka rzeczywiście zarasta. ZDiZ dokonał przeglądu koryta rzeki. Do spółki Wody Polskie trafiło pismo z prośbą o zainteresowanie się stanem Czarnej Hańczy na terenie miasta. ZDiZ może wykonać prace, ale Wody Polskie powinny za to zapłacić. Radny zwrócił również uwagę na stan parkingu przy obiektach prywatnych przy ul. Nowomiejskiej. Prezydent Cz. Renkiewicz obiecał zainteresować ZDiZ uporządkowaniem tego terenu. Zaproponował też przygotowanie wniosku w tej sprawie do następnej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Bogdan Bezdziecki powrócił do dyskusji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic dawnego browaru i ulicy Wigierskiej. Prezydent Suwałk poinformował, że inwestor nie przedstawił jeszcze sprecyzowanej propozycji dotyczącej tego terenu. To jest bardzo wczesny etap prac przy tym planie. Teraz proces planistyczny będzie bardziej uspołeczniony ze względu na zmianę prawa. Mieszkańcy na pewno będą włączeni w procedurę uchwalania tego planu. Wszystko też będzie uzgadniane z wojewódzką konserwator zabytków. Radny zwrócił także uwagę na problem z tankowaniem samolotów na suwalskim lotnisku. Prezydent poinformował, że spółka Warter już wybudowała stację paliwową na lotnisku i trwa procedura przekazania jej do użytku.

 

Od lewej: Adam Ołowniuk, Kamil Lauryn, Sylwester Cimochowski, Kamil Klimek, Wojciech Pająk, Anna Gawlińska i Łukasz Wojno

 

Wojciech Pająk zapytał o planowany na 17 września na bulwarach nad Czarną Hańczą koncert TVP „Razem dla bezpiecznych granic”. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że nie może nikomu zabronić wynajęcia miejskiego terenu i przede wszystkim nie zamierza być recenzentem. W koncercie transmitowanym na antenach TVP wystąpi m.in. Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Dodał, że na bulwarach stanie scena, jakiej jeszcze w mieście nie było, bo o wymiarach 35×20 metrów i że, z tego co wie, koncert zostanie poprzedzony piknikiem militarnym.

 

Od lewej: Zbigniew De-Mezer, Andrzej Turowski, Stanisław Kulikowski i Krystyna Gwiazdowska

Zdzisław Przełomiec zainteresował się tym, kiedy suwalczanie będą mogli pojechać drogą ekspresową Białystok-Augustów- Suwałki ujętą w rządowym programie. Prezydent Suwałk przypomniał, że inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i to od niej zależy termin budowy tej trasy, ale zapewne to jeszcze odległy czas. Pojedziemy nią najwcześniej w 2030 r. Zdaniem Cz. Renkiewicza wszyscy suwalczanie powinni pilnować, żeby ta droga nie wypadła z rządowych planów, jak stało się to w maju 2016 r. Prezydent podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że droga ekspresowa Białystok-Augustów-Suwałki znalazła się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. Szczególne słowa podziękowania skierował pod adresem parlamentarzystów, a zwłaszcza posła Jarosława Zielińskiego.