Sześć wieków Trójstyku

Sześć wieków Trójstyku

Z udziałem kilkudziesięciu osób zainteresowanych wyjątkową publikacją poświęconą historii Trójstyku w Bolciach k. Wiżajn odbyło się 1 października spotkanie czytelników i znajomych autorki Aleksandry Domańskiej. Powodem do spotkania w Świetlicy Wiejskiej w Wiżajnach, kierowanej przez Alicję Zajączkowską było ukazanie się książki „Trójstyk. Gawęda o granicach”. Autorka, będąca pisarką, reżyserką oraz scenarzystką ukazała na łamach swojej książki historię pogranicza na przestrzeni wieków, od początku jego ukształtowania aż po lata powojenne XX wieku. Promocja wydawnictwa odbyła się niemal dosłownie w 600 lat po ustanowieniu pierwotnej granicy, czyli 27.09.1422 r. – po podpisaniu pomiędzy Królestwem Polski, Wielkim Księstwem Litewskim a zakonem krzyżackim traktatu pokojowego w Mełnie k. Radzynia.

Jak przekazała podczas spotkania A. Domańska:

Nie jestem historykiem. Świat odkrywam intuicyjnie. Gdybym znała Trójstyk, to bym się nim nie zajmowała (…). Osobliwością tej krainy jest to, że jest ona takim „narożnikiem Polski”, gdzie stykają się trzy granice: Polski, Litwy i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego), wciśniętym w inne światy. W rzeczywistości tych granic jest więcej. Jest też granica województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, pokrywająca się z historyczną granicą dzielącą Polskę od Prus Wschodnich, a wcześniej państwo Krzyżaków od Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i ta dziś najpotężniejsza – granica Unii Europejskiej (…). Chciałam w swojej książce przybliżyć względność granic oraz absurdalny ich przebieg. Zdarza się bowiem, że granica biegnie przez środek miejscowości, z niezrozumiałych powodów dzieląc rodziny czy ludzi mówiących tym samym językiem.

Uczestnicy spotkania, pochodzący z Wiżajn, Przerośli, Jeleniewa oraz Gołdapi i Suwałk, a także Warszawy i innych części kraju zadawali szereg pytań, a także dzielili się refleksjami na temat promowanej książki oraz własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi specyfiki i wyjątkowości życia na pograniczu. Spotkanie prowadził Andrzej Szymański.

Trójstyk zlokalizowany jest w miejscowości Bolcie k. Wiżajn, niedaleko od drogi nr 651 (Wiżajny – Żytkiejmy). Stanowi granitowy obelisk, symbolicznie określający zetknięcie trzech granic. Punkt ten oznaczony jest godłami sąsiadujących państw i napisem w języku każdego z nich. Aby dojść, należy wybrać się na krótki pieszy spacer ścieżką poznawczą pn. „Trójstyk granic – biegun zimna”, czyli ok. pół kilometra od parkingu lub dojechać rowerem. Na pobliskim parkingu, dzięki kamerze on-line, można zrobić wyjątkową pamiątkę z regionu – webfie (fotografia z podglądu on-line). Jest tu też specjalny „witacz” szlaku Green Velo – tzw. „rowerowy tron”. Na planszy znajdującej się najbliżej Trójstyku przedstawione zostały zasady, jak poruszać się w tej nadgranicznej strefie (uwaga: Rosja nie należy do strefy Schengen). Trójstyk w Bolciach to jedno z najlepiej dostępnych i zagospodarowanych w Polsce miejsc tego typu.

Top