Jedna na trzy uprawnione trzynastolatki skorzystała w 2014 roku z profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy- tak wynika z informacji przedstawionej radnym przez prezydenta Suwałk. W ubiegłym roku ze szczepień mogły skorzystać dziewczęta z dwóch roczników, bo w 2013 r. nie było szczepień ze względu na brak zainteresowania przeprowadzeniem szczepień ze strony działających w Suwałkach NZOZ-ów, pomimo dwukrotnego ogłaszania konkursów. W 2014 r. szczepienia i akcję informacyjną przeprowadziła Praktyka Lekarzy Rodzinnych „ Na Klonowej” przy ul. Klonowej 40 lokal 4U. Ze szczepień skorzystały 223 dziewczęta zamieszkałe w Suwałkach, przy czym dla 65 z nich były to szczepienia bezpłatne, w całości opłacone z budżetu miejskiego.