Świętowanie w suwalskim Pułku

Świętowanie w suwalskim Pułku

W pierwszy piątek czerwca z udziałem dowództwa, żołnierzy i pracowników 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zaproszonych gości odbyły się uroczystości Święta Pułku.

Oficjalne uroczystości odbyły się na placu apelowym, gdzie miały miejsce wystąpienia: dowódcy Pułku płk. Ireneusza Króla, zastępcy szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk. Andrzeja Kupisa oraz posła Jarosława Zielińskiego.

Witając uczestników uroczystości płk I. Król podziękował żołnierzom oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie i sumienną pracę oraz życzył całemu stanowi osobowemu poczucia dumy i odpowiedzialności. Płk A. Kupis nawiązał do trudnej sytuacji w Europie i potrzeby wzmocnienia formacji wojskowych w obszarze tzw. Przesmyku Suwalskiego. Stwierdził, że do 2026 r. siła Pułku wzrośnie 4 krotnie. Poseł Zieliński  przypomniał o procedurach odtworzenia w Suwałkach Pułku, który dzisiaj jest tak potrzebny w tej części kraju i stwierdził, że bezpieczeństwo to największa wartość jaką mamy.

Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych żołnierze zostali mianowani na wyższe stopnie wojskowe oraz odznaczeni odznaczeniami państwowymi i odznakami honorowymi oraz listami gratulacyjnymi, nagrodami rzeczowymi i urlopami. Wyróżnienia dotarły również do pracowników cywilnych, a honorowe odznaki także do przedstawicieli samorządów. Wszystkim zebranym zaprezentowano ponadto sprzęt i wyposażenie wojskowe będące na stanie.

Obchody święta w maju miały miejsce po raz trzeci, od chwili przeformowania suwalskiego dywizjonu w pułk przeciwpancerny. Taki czas obchodów wynikł z faktu, że właśnie 24 maja 1922 r.  gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz uhonorował płomień trąbki sygnałowej 1 baterii 4 Dywizjonu Artylerii Konnej (DAK) Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Było to potwierdzeniem uznania żołnierskiej dzielności na froncie polsko-bolszewickim w latach 1919-1920. Dzień ten ustanowiony został świętem wspomnianego dywizjonu. Po latach, w 2020 roku 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny, dziedziczący tradycje 4 DAK na swoje święto przyjął tą właśnie datę. Decyzja o powyższym jest konsekwencją rozkazu Ministra Obrony Narodowej z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy i nadania imienia patrona 14. Pułku Przeciwpancernego.

W uroczystości święta suwalskiego Pułku wzięli udział samorządowcy, między innymi: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej. Obecny był Starosta Suwalski Witold Kowalewski oraz starostwie z Augustowa i Sejn, a także duchowieństwo i dyrektorzy instytucji i firm z miasta i regionu. Uczestniczyli również przedstawiciele różnych formacji wojskowych z regionu oraz służby mundurowe.

W liście skierowanym do dowódcy Pułku od Miasta Suwałki zapisano:

Dziękujemy za oddanie i zaangażowanie w służbie naszej Ojczyźnie, zapewnianie bezpieczeństwa Obywatelom oraz mieszkańcom Suwałk, a także za współpracę przy obchodach miejskich uroczystości patriotycznych.

Kolejne uroczystości z udziałem żołnierzy i pracowników suwalskiego Pułku oraz mieszkańców miasta  odbędą się 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego, w 102 rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Top