Święto Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej

Święto Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej

27 października Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach obchodziło swoje święto czyli Święto Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej.

Prekursorem święta było podpisanie w 1918 roku pierwszej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, na mocy której powołane zostały okręgowe komendy uzupełnień oraz powiatowe komendy uzupełnień, które były pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Ustanowienie święta miało na celu nadanie szczególnej rangi administracji wojskowej jako istotnemu ogniwu bezpieczeństwa państwa.

Terenowe Organy Wykonawcze – w tej nazwie funkcjonujące od 23 kwietnia br., tj. wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – to Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wraz z 16 ośrodkami zamiejscowymi oraz 86 wojskowych centrów rekrutacji. To jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej działające w każdym województwie, skoncentrowane w szczególności na szeroko rozumowanym procesie pozyskiwania kandydatów do służby zawodowej, terytorialnej, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz aktywnej rezerwy.

Z okazji Święta Terenowych Organów Wykonawczych MON, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji wyróżnił Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach za skuteczne działania podjęte w procesie rekrutacji.

Źródło: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach

Top