Uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy w Suwałkach. Hasłem tegorocznych obchodów było „Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań najbardziej zasłużonym członkom suwalskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pięcioro z nich otrzymało Złote Honorowe Odznaki PZERiI. Tadeusz Chludziński, prezes zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Suwałkach, dziękując koleżankom i kolegom podkreślał, że suwalscy seniorzy potrafią ze sobą współpracować, bez względu na to, jaką organizację reprezentują. Chwalił też współpracę z samorządem.

Seniorom gratulował i składał życzenia także Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. Prezydent podkreślił, że seniorzy są nie tylko coraz liczniejszą grupą w Suwałkach, ale także że są aktywni i potrafią z poświęceniem działać na rzecz innych. Jako dowód wskazał Suwalską Radę Seniorów, której utworzenie zainicjowali między innymi przedstawiciele suwalskiego PZERiI oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rada reprezentuje wszystkich suwalskich seniorów i bardzo aktywnie działa na rzecz rozwiązywania problemów starszych mieszkańców Suwałk. Prezydent zadeklarował, że ze swojej strony dołoży starań, aby w Suwałkach powstały Kluby Seniora, w każdej części miasta.

Uroczystości uświetniły występy uczni1ów PSM I i II stopnia w Suwałkach, a także dwóch chórów: chóru z Niemenczyna oraz „Oceanu życia”, działającego przy suwalskim oddziale PZERiI. Suwalskie obchody Światowego Dnia Inwalidy zorganizował Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach.