Suwalszczyzna na pocztówkach z lat 1900-1944

Suwalszczyzna na pocztówkach z lat 1900-1944

Ukazał się album „Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944. Tom 2. Okolice Suwałk i Sejny”. Jest to dopełnienie ubiegłorocznego tomu 1 tego wydawnictwa zawierającego suwalskie pocztówki z lat 1900-1944.
Tym razem zaprezentowano tereny podmiejskie i okoliczne gminy. Nowy album zawiera 250 pocztówek ukazujących m.in.: jezioro Wigry z widokiem na klasztor kamedułów, jezioro Hańcza i Krzywe, Jasionową Górę i rzekę Kamionkę. Jest na nich także dwór w Hucie, wojsko polskie w W i ż a j n a c h i n i e m i e c k i e w Filipowie, drużyna narciarska 41 pułku piechoty w Jeleniewie oraz panorama miasta Sejny.

Autorzy albumu, którymi są Marek Piotrowski i Grzegorz Płatonow udostępnili własne zbiory. Pod pocztówkami znalazły się informacje z: nazwą i opisem miejsca oraz wydawcą i autorem fotografii (jeśli są znani), a także datą wydania lub szacunkową datą wykonania.
1 sierpnia w spotkaniu promującym wydanie albumu wzięli udział, m.in. przewodniczący suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, starosta suwalski Witold Kowalewski, historycy, animatorzy kultury, sponsorzy, wydawcy, dziennikarze, suwalczanie i turyści. O historii pocztówek, ich znaczeniu, również dla historyków opowiedział Andrzej Matusiewicz.
G. Płatonow wspomniał o okolicznościach powstawania albumu, wyborze pocztówek i zdjęć oraz ciekawostkach i odkryciach, które towarzyszyły pracom przygotowawczym. Zdradził, że w przyszłości chciałby poświęcić się opracowaniu dziejów suwalskiego garnizonu, właśnie w oparciu o pocztówki i zdjęcia.
Album „Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944. Tom 2. Okolice Suwałk i Sejny” można nabyć m.in. w Muzeum Okręgowym przy ul. T. Kościuszki 81 i Centrum Informacji Turystycznej przy ul. ks. K. Hamerszmita 16.

Top