W Suwałkach odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Podlaskiego Forum Gospodarczego z władzami Białegostoku, Łomży i Suwałk oraz suwalskimi przedsiębiorcami, w tym m.in. Bogdanem Sadowskim- przewodniczącym Izby Przemysłowo- Gospodarczej w Suwałkach.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz omówił rozwój Suwałk w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014- 2020 wspierające przedsiębiorczość. Przedstawił m.in. działania zmierzające do poprawy dostępności miasta, system zachęt i ulg podatkowych dla przedsiębiorców, wdrożenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany w przestrzeni miejskiej. Prezydent Cz. Renkiewicz przedstawił także: rozwój Parku Naukowo- Technologicznego Polska Wschód, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zmiany w kształceniu zawodowym dostosowujące ofertę suwalskich szkół do potrzeb rynku pracy.

Z kolei prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski omówił inwestycje realizowane w Białymstoku, a prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski mówił o problemach demograficznych miasta wynikającymi z wyjazdów , zwłaszcza ludzi młodych, do pracy w Warszawie, położonej niedaleko od Łomży.

Witold Karczewski, przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego mówił o zagrożeniach wynikających ze składanych obietnic wyborczych dotyczących m.in. podniesienia płacy minimalnej, co może spowodować upadek wielu przedsiębiorstw w regionie.

Podlaskie Forum Gospodarcze to inicjatywa skupiająca organizacje zrzeszające podlaskich przedsiębiorców.