Kilkudziesięciu żołnierzy, w tym dowództwo 14 Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz władze miejskie, duchowieństwo i przedstawiciele służb mundurowych policji, wojska, straży pożarnej oraz służb celnych, a także zaprzyjaźnionych z wojskiem instytucji z miasta i regionu spotkali się w koszarach, by świętować doroczne święto.

Samorząd terytorialny reprezentowali: zastępca prezydenta Grzegorz Krysa oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. Obecny był również Starosta Suwalski Witold Kowalewski oraz wójtowie gmin m.in. z Jeleniewa i Wiżajn.

Uroczystość zorganizowana w przeddzień wojskowego święta wypełniły przemowy zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń, awansów i nagród oraz salwa honorowa. Ponadto odegrano hymn Polski i Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, a całość zakończyła defilada wojskowa.

W swych wystąpieniach poseł Jarosław Zieliński oraz senator Marek Komorowski nawiązywali do trwającej wojny na Ukrainie oraz potrzeby zwiększania obronności państwa.

Dowódca Pułku płk Krzysztof Świderski odczytał list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, w którym napisano m.in.:

W rocznicę Bitwy Warszawskiej – polskiego zwycięstwa dla wolności Europy, oddajemy hołd pokoleniom żołnierzy, którzy walczyli o wolność. W tym dniu Polacy dziękują obrońcom, którzy stali i stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Okazanie szacunku i wdzięczności ma szczególny wymiar zwłaszcza teraz, kiedy na Ukrainie toczy się wojna, a granica polsko – białoruska jest miejscem agresji hybrydowej (…) W ostatnich latach zwiększa się liczebność polskiego wojska. Obecnie jest to ponad 175 tys. żołnierzy „pod bronią”.

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną zapewniło Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. Historycy uważają tę bitwę za jedno z 18 najważniejszych starć w dziejach świata. Święto zostało wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. zastąpioną ustawą z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Przypada ono w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dla którego ustawodawca wprowadził dzień wolny.