15 czerwca (poniedziałek) o 11.00 pod konkatedrą pw. św. Aleksandra rozpoczną się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę martyrologii ofiar obławy augustowskiej z lipca 1945 r. Zostanie zaprezentowane Misterium Patriotyczno – Religijne w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej przygotowane przez uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Z. Podhorskiego pod kierunkiem Marii Pietrewicz.

O godz. 13.30 w Archiwum Państwowym przy ul. Kościuszki odbędzie się spotkanie z prof. Krzysztofem Jasiewiczem (ISP PAN).

Od 10 do 25 lipca 1945 regularne oddziały Armii Czerwonej należące do 3 Frontu Białoruskiego i jednostki 62 Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD), osłaniane i wspomagane przez UB i pododdział 1 Praskiego Pułku Piechoty, przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej i Suwalszczyzny. Oddziały radzieckie otaczały tamtejsze wsie, aresztując ich mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką niepodległościową. Zatrzymano ponad 7 tys. osób, które więziono w ponad pięćdziesięciu miejscach. Część z nich po przesłuchaniach wróciła do domu. Około 600 osób zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął; aresztowania tych osób dokonały organy Smiersz 3 Frontu Białoruskiego.