Suwalskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie już rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie uroczystości przeniosły się do parku Konstytucji 3 Maja, gdzie złożone zostały również wiązanki kwiatów pod Dębem Wolności. W suwalskich obchodach wzięli udział: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, poczty sztandarowe, delegacje związków i organizacji kombatanckich, harcerze i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Suwałk.

– Uchwalenie 233 lata temu Konstytucji majowej przez Sejm Czteroletni było wyrazem mądrości politycznej i patriotyzmu. Twórcy Konstytucji mieli świadomość, iż bez szybkich reform ustrojowych kraj nasz zmierza do upadku. Żyjemy w wolnym demokratycznym kraju. W pokoju możemy tworzyć przyszłość Polski, przyszłość naszego miasta, przyszłość Suwałk. Trzeba docenić, że Polska jest w Unii Europejskiej i NATO. Chcemy zachować w Europie pokój i w spokoju tworzyć przyszłość Polski oraz rozwijać nasze lokalne wspólnoty. Musimy być mądrym narodem, który ze swojej historii potrafi wyciągnąć wnioski – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Głos zabrali też: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Stefan Krajewski oraz posłowie Jacek Niedźwiedzki i Jarosław Zieliński. Następnie miały miejsce: apel pamięci, salwa honorowa oraz wręczono awanse na wyższe stopnie przedstawicielom służb mundurowych. Na koniec delegacje złożyły kwiaty pod Dąbkiem Wolności.