Suwalskie NGO w stanie epidemii

Suwalskie NGO w stanie epidemii

CWOP ponownie ruszył

ŚwierzbinWznowiło działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Centrum Trójki” przy ul. T. Kościuszki 71.

– Do korzystania z oferty CWOP zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe zarejestrowane w Suwałkach lub działające na rzecz Suwałk. Wsparcia udzielamy również dla grup inicjatywnych, które chciałyby zarejestrować organizację lub zrealizować jakąś inicjatywę na rzecz Suwałk. „Centrum Trójki” oferuje dla organizacji pozarządowych nieodpłatne skorzystanie z pomieszczeń i wyposażenia. Doradztwo w kwestiach prawnych i księgowych, aby organizacje były prowadzone na jak najwyższym poziomie – zaprasza Karol Świerzbin, wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA, które prowadzi suwalski CWOP.

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z pomieszczeń i wyposażenia CWOP, w tym np. z sali konferencyjnej. Dodatkowo, po umówieniu terminu, świadczone są usługi doradcze. W tym zakresie współpracujemy między innymi z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z ramienia którego usługi doradcze z zakresu księgowości oraz formalno-prawnego świadczy Doradca Lokalny FIMANGO. Współpracujemy także z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach programu Sektor 3.0, gdzie można skorzystać z pomocy Mobilnego Doradcy sektora IT. Oba te działania prowadzone są przy wsparciu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

– W związku z pandemią, reagujemy na bieżąco, dostosowując działanie CWOP do zmieniających się warunków prawnych. Między innymi, że w tej chwili jest ograniczenie ilości osób korzystających z CWOP, przyjęliśmy przelicznik 1 osoba na 15 m kw. Sytuacja w tym zakresie jest jednak dynamiczna i mamy nadzieję, że już niedługo będzie możliwość spotkania się w CWOP większej ilości osób – zapowiada K. Świerzbin.

CWOP będzie otwarte w godzinach:
– poniedziałki i wtorki 13-20,
– środy, czwartki i piątki 8.30-15.30.

Dodatkowo w pierwszą sobotę miesiąca „Centrum Trójki” czynne będzie od 9 do16.

Działali inaczej

Ostatni rok był trudny dla wszystkich. Różne ograniczenia mocno też odczuły suwalskie organizacje pozarządowe.

– Rok 2020 miał być hucznie obchodzony jako rok jubileuszowy – 300-lecia naszego miasta. Organizacje pozarządowe razem z Miastem Suwałki zaplanowały szeregSzyszko działań, wpisujących się w obchody tego święta. Co więcej, uzyskały nawet dofinansowanie na rozmaite działania w otwartych konkursach ofert. Wielu atrakcyjnych pomysłów ze względu na sytuację pandemiczną nie udało się jednak zrealizować. Umowy były więc rozwiązywane za porozumieniem stron. Dla porównania, w 2020 roku Miasto podpisało 105 umów na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2019 roku umów było 179 – przypomina Agnieszka Szyszko, pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Najmocniej spadek był zauważalny w sferze kultury, gdzie liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje ze wsparciem finansowym samorządu, w porównaniu z rokiem 2019 spadła z 28 do 16. Podobnie było w sferze turystyki, gdzie w 2019 r. organizacje realizowały 14 zadań, a w 2020 roku o połowę mniej. Ogólna kwota dotacji nie zmniejszyła się natomiast znacząco. W 2020 r. było to 3 508 593,59 zł, w 2019 r. – 3 566 519,01 zł.

– Wszyscy musieli natomiast nauczyć się funkcjonować w reżimie sanitarnym lub w rzeczywistości wirtualnej. W okresie największego nasilenia epidemii, zdalnie funkcjonowały kluby seniora i świetlice środowiskowe. Również organizacje kulturalne próbowały przenieść część inicjatyw do sieci, choć, jak przyznawano, kontaktu z publicznością nie da się bez straty zastąpić monitorem komputera. W sieci odbywały się m.in. prelekcje poświęcone historii Suwałk i koncerty poetyckie – opowiada A. Szyszko.

Przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych wspierali pracowników ochrony zdrowia i innych walczących z epidemią.

– Mimo dużej niepewności i obaw, w związku z koronawirusem suwalscy społecznicy z własnej inicjatywy angażowali się w pomoc mieszkańcom w czasie pandemii. Harcerze ZHP, wolontariusze CAS Pryzmat, SASA Nie Po Drodze robili zakupy seniorom, a specjaliści Fundacji EGO udzielali wsparcia psychologicznego. Harcerze ZHR prowadzili zbiórkę pieniędzy na respirator do suwalskiego szpitala. Sympatycy Fundacji Promyk wspomogli zbiórkę wszystkiego co potrzebne pacjentom suwalskiego szpitala. Angażowało się zapewne także wielu innych, o których nie wiemy. Cichych bohaterów tych dni było na pewno dużo więcej – oceniła pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Suwalskie organizacje pozarządowe starały się prowadzić swoją działalność na rzecz innych w bardzo trudnych i nieprzewidywalnych warunkach pandemii. Oczywiście z nadzieją, że kiedyś nasze życie wróci do tego, co zapamiętaliśmy sprzed czasów koronawirusa. W bieżącym roku suwalski samorząd ogłosił lub wkrótce ogłosi otwarte konkursy ofert we wszystkich sferach współpracy z organizacjami. Miejmy nadzieję, że większość planów uda się zrealizować.

Top