26 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się uroczyste zaopiniowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym na trzy inwestycje w Suwałkach. Dokumenty podpisywali Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. W spotkaniu uczestniczył zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna.

Akceptację radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, wnioski o dofinansowanie otrzymały 27 kwietnia 2015.

Bazę sportową w województwie mamy niezłą, ale przed nami jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Musimy wykorzystywać środki finansowe przeznaczane na ten cel. Jeśli tego nie zrobimy, pieniądze wrócą do budżetu państwa – mówił marszałek Mieczysław Baszko witając podlaskich samorządowców.

Członek Zarządu Bogdan Dyjuk podkreślał,  wagę zaplecza sportowego oferowane dzieciom i młodzieży w ich wychowaniu.
Rozwijanie bazy sportowej jest naszym obowiązkiem, jako wychowawców. Sport jest bardzo ważnym elementem nie tyko rozwoju fizycznego, ale też kształtowania charakteru, osobowości – mówił Bogdan Dyjuk

Pismem z dnia 24 lutego 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało, iż limit dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. wynosi 6 342,4 tys. zł.

Zobowiązania wynikające z tytułu zawartych umów na dofinansowanie w latach poprzednich samorządów Województwa Podlaskiego wynosi ogółem 3 829,3 tys. zł. w związku z powyższym kwota przeznaczona na inwestycje noworozpoczynane w roku 2015 wynosi 2 513,1 tys. zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wnioski inwestycyjne inwestorzy muszą złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. Dlatego też należało dokonać aktualizacji „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego”.

Zgodnie z zasadami realizacji „Inwestycji Terenowych” ze środków FRKF oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków
FRKF, kwota środków Funduszu na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, nie może być niższa niż 20% kosztu całkowitego zadania inwestycyjnego i nie może przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji określonej w zbiorczym zestawieniu kosztów.

Suwalskie inwestycje, które znalazły się na liście podstawowej to:

Miasto Suwałki – budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZS nr 9 w Suwałkach, wartość kosztorysowa – 1 467 tys. zł. Dofinansowanie ogółem 450 tys. zł (30,6%). Transza w 2015 r. – 380 tys. zł;

Miasto Suwałki – budowa bieżni przy SP nr 7 w Suwałkach, wartość kosztorysowa – 358 tys. zł. Dofinansowanie ogółem 105 tys. zł (29,3%). Transza w 2015 r. – 105 tys. zł;

Miasto Suwałki – budowa street workaut i parkur park oraz siłowni zewnętrznych, wartość kosztorysowa – 602 tys. zł. Dofinansowanie ogółem 180 tys. zł (29,9%). Transza w 2015 r. – 130 tys. zł.

Na liście podstawowej znalazło się 23 inwestycje, z czego najwięcej z:

– Miasta Białystok 3 inwestycje plus inwestycja białostockiego klubu Hetman

– Miasta Suwałki- 3 inwestycje

– Miasta Łomża- 2 inwestycje

– Miasta Augustów- 2 inwestycje.

Źródło: Wrota Podlasia