Dziś zostało otwarte Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych. To kolejne z działań podejmowanych w ostatnim czasie w naszym mieście, mających na celu poprawę jakości życia suwalskich seniorów, a także umożliwienie im większego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, edukacji, profilaktyce zdrowotnej, wypoczynku i rekreacji.

– Cieszę się bardzo, że działająca w naszym mieście Rada Seniorów ma tak dużo tak znakomitych pomysłów. Gratuluję realizacji kolejnego czyli otwarcia miejsca, gdzie będą mogli spotykać się suwalscy seniorzy – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

SCIS ma służyć ułatwieniu kontaktów między seniorami, umożliwieniu wymiany informacji, inicjowaniu i wspieraniu działań na rzecz seniorów oraz budowaniu dobrych praktyk.

Seniorom skupiony w suwalskiej Radzie Seniorów bardzo zależy na tym, aby pokazać młodszym suwalczanom, że w sile wieku i tzw. stanie stabilnej młodości można żyć aktywnie, zdrowo, można kontynuować przyjaźnie, nawiązywać nowe znajomości, oddawać się hobby, uprawiać sport, pisać pamiętniki, modnie się ubierać i korzystać z nowych technologii.

Marzeniem Suwalskiej Rady Seniorów, która wspólnie z suwalskim samorządem jest inicjatorem powstania SCIS jest także, aby między innymi dzięki funkcjonowaniu SCIS, suwalczanie dostrzegli potrzeby i oczekiwania starszych mieszkańców naszego miasta. Dlatego Suwalska Rad Seniorów działa na rzecz budowania pozytywnego wizerunku osób starszych, poprawy infrastruktury, usług socjalnych, zdrowia i profilaktyki, aktywności i zainteresowań.

Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych będzie organizować i koordynować wydarzenia promujące aktywność osób po 60 roku życia. Do końca 2015 roku pod patronatem Suwalskiej Rady Seniorów zostaną przeprowadzone tam następujące akcje:

 • „Koperta życia” – pomoc w uzupełnianiu formularza z „Koperty życia”.
 • Konsultacje, promocja i dystrybucja „Suwalskiego Poradnika Bezpiecznego
  i Pogodnego Seniora”.
 • Akcja „Miejsce przyjazne seniorom”, towarzysząca wprowadzeniu Programu „Suwalskiej Karty Seniora”.
 • Suwalski Wolontariat Seniora – działania zachęcające do podjęcia wolontariatu przez osoby powyżej 50 roku życia na rzecz seniorów.
 • Pudełko – skrzynka informacyjna „Wnioski i rady dla Suwalskiej Rady Seniorów”.
 • Wolontariat międzypokoleniowy – współpraca ze studentami kierunków: pedagogika osób starszych i pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.
 • Współpraca przy organizacji konferencji poświęconych sytuacji starszych mieszkańców naszego miasta:
  • 20 października – konferencja dotycząca medycznej opieki geriatrycznej w Suwałkach;
  • 11 grudnia – konferencja pt. „Aktywność nie odchodzi na emeryturę. Suwalski samorząd i Suwalska Rada Seniorów wobec problemu starzejącego się społeczeństwa lokalnego”.
 • Dyżury konsultacyjne, podczas których każdy suwalski senior może zaproponować, co warto zmienić, aby Suwałki były miastem przyjaznym seniorom każdy wtorek, godz. 10.00-16.00
 • od listopada – w pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 16.00-18.00 – spotkania z psychologiem
 • raz w miesiącu – spotkanie seniorów z pszczelarzem na temat wpływu pszczół na życie ludzi
 • raz w tygodniu – spotkania sekcji kabaretowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • każdy wtorek, godz. 14.00-16.00 – spotkania warsztatowe członków zespołu „Ocean Życia”
 • raz w miesiącu – spotkania z pielęgniarką w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  i domowych sposobów leczenia
 • spotkania brydżowe i szachowe
 • kącik prasowy seniora
 • raz w tygodniu spotkania warsztatowe z poezją seniorów, wyróżnionych na Juwenaliach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie
 • warsztaty rękodzieła: robótki ręczne, stroiki świąteczne zdobienie decoupage, florystyka
 • seniorskie spotkania kolekcjonerów, hobbystów, filatelistów, numizmatyków, przy współpracy z suwalskim oddziałem Polskiego Związku Numizmatyków
 • warsztaty dziennikarskie – jak pisać pamiętniki, wspomnienia i utrwalać historie rodzinne.