Suwalski rynek pracy 2022

Suwalski rynek pracy 2022

Przed kilkoma dniami Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w Polsce bezrobocie jest wyższe niż zapowiadały prognozy. Stopa bezrobocia we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1%, a wcześniejsze prognozy zapowiadały bezrobocie na poziomie 4,8%. Stopa bezrobocia wyliczana przez GUS pokazuje, ilu jest zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo. Jeszcze gorszą informacją podaną przez GUS jest spadek wskaźnika ufności konsumenckiej, z którego wynika, że teraz Polacy bardziej boją się utraty pracy niż ograniczenia możliwości dokonywania ważnych zakupów lub pogorszenia zdolności do oszczędności pieniędzy. To są aktualnie najbardziej realne zagrożenia, jakie odczuwają Polacy.

  •  Teraz bezrobocie w Suwałkach jest wyższe niż średnia krajowa, ale niższe niż średnia w województwie podlaskim
  • Zaskakujący wzrost liczby bezrobotnych w suwalskim PUP w miesiącach letnich, gdy przed laty w tym czasie bezrobocie zazwyczaj spadało. Od roku nie było zgłoszonych zwolnień grupowych, ale często umowy na czas określony nie są przedłużane
  • Do suwalskiego PUP wpłynęło 454 powiadomień o zatrudnieniu Ukraińców oraz 205 oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców. W suwalskim PUP zarejestrowało się 119 Ukraińców

O tym, jaka jest aktualna sytuacja na suwalskim rynku pracy rozmawiamy z Kamilem Czarniawskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– Jaki jest aktualny wskaźnik bezrobocia w Suwałkach?

– Na dzień 14 listopada w suwalskim PUP zarejestrowanych było 2 037 osób bezrobotnych (w tym 1 479 osób z Suwałk). Stopa bezrobocia we wrześniu 2022 roku wynosiła w Suwałkach – 5,3%, w powiecie suwalskim – 5,5%, w województwie podlaskim – 7,2%, w kraju – 5,1%.

– Czy PUP został powiadomiony przez suwalskie zakłady pracy o zamiarze zwolnień grupowych lub planach ograniczenia zatrudnienia?\

– Ostatnie zawiadomienie o zwolnieniach grupowych wpłynęło do urzędu 21.10.2021 r. i dotyczyło zwolnienia 8 osób ze spółki PKS NOVA S.A. w Białymstoku. Okres wypowiedzenia umów upłynął 31.03.2022 r. Natomiast na podstawie danych statystycznych urzędu zauważamy „delikatną zadyszkę” na lokalnym rynku pracy. Zwłaszcza miesiące lipiec-wrzesień 2022 r., w których odnotowaliśmy, zaskakujący jak na tę porę roku, niewielki wzrost liczby bezrobotnych. Dużą grupę osób rejestrujących się w tamtym okresie, stanowiły osoby zatrudnione wcześniej w większych zakładach produkcyjnych. Specjaliści z urzędu skontaktowali się z tymi zakładami, celem zapoznania się z przyczynami zwolnień i ogólną sytuacją ekonomiczną. Podczas rozmów zapewniano nas, że pomimo spadku zamówień, ograniczeniu eksportu czy innych problemów, w tym roku nie są planowane zwolnienia grupowe, a osoby, które rejestrują się w PUP jako bezrobotne, miały zawarte umowy o pracę na czas określony i umowy te nie były przedłużone. W rozmowach z pracownikami urzędu często przejawiał się wątek roku przyszłego i ewentualnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, kryzysem ekonomicznym, inflacją i pandemią, które mogą mieć duże znaczenie w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Pocieszającym natomiast jest fakt, że pojawiają się też nowe miejsca pracy, m.in. w służbach mundurowych (wojsko, policja, służba więzienna, straż graniczna), jako pracownik restauracji, czy sprzedawca w powstających w mieście marketach.

– Ilu uchodźców wojennych z Ukrainy znalazło zatrudnienie w Suwałkach?

– Na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, mogą legalnie przebywać w Polsce. Zagwarantowany został również dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca musi w ciągu 14 dni powiadomić, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Liczba złożonych powiadomień na dzień 14.11. ogółem wyniosła 1 215, a z miejscem wykonywania pracy w Suwałkach – 369 oraz w powiecie suwalskim – 454. Pracodawcy zatrudniają obywateli Ukrainy również na podstawie procedury oświadczeniowej (oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Od 24.02. do 14.11. do PUP wpłynęło 205 oświadczeń dotyczących wykonywania pracy w Suwałkach i w powiecie suwalskim (187 – w Suwałkach). Warto jeszcze wspomnieć, że od marca 2022 r. w urzędzie zarejestrowało się 119 obywateli Ukrainy (95 osób zamieszkałych w Suwałkach). W połowie marca 2022 r. w urzędzie pracy powstał punkt konsultacyjno-informacyjny zarówno dla uchodźców, ale także dla pracodawców zamierzających zatrudnić obywateli Ukrainy. Oferty pracy, zgłaszane przez pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z Ukrainy, przetłumaczone są na język ukraiński i zamieszczone na portalu: oferty.praca.gov.pl (Centralna Baza Ofert Pracy). Od 24 lutego br. pracodawcy zgłosili dla obywateli Ukrainy 51 ofert na 180 miejsc pracy. Dodatkowo urząd zorganizował dla obywateli Ukrainy roboty publiczne (dla 18 osób), prace interwencyjne (9 osób), staże (23 osoby) i kurs nauki języka polskiego na poziomie A1 (5 osób).

– Dziękujemy za rozmowę.

Top