25 marca przed rozpoczęciem obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego został uhonorowany suwalski radny miejski Jarosław Schabieński. To historyk, publicysta i autor wielu książek o regionie. Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego przyznano mu za dotychczasową działalność naukową i edukacyjną.

źródło: podlaskie.eu