Suwalski nauczyciel Marcin Hościłowicz nagrodzony

Suwalski nauczyciel Marcin Hościłowicz nagrodzony

Podczas V Kongresu Edukacji z okazji 35-lecia Programu Erasmus Plus nauczyciel-doradca metodyczny Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach – Marcin Hościłowicz – został uhonorowany tytułem DUinspirator, który jest przyznawany osobom „kreatywnym, wartościowym, mającym wpływ na edukację, mentorowi, który potrafi podzielić się swoją wiedzą i wpłynąć na sukcesy innych”. Jako nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach oraz nauczyciel-doradca metodyczny Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach został doceniony przez kapitułę Europejskiego Korpusu Solidarności i Agencję Narodową Programu Erasmus+.

Wręczenie nagrody – Marcin Hościłowicz: https://youtu.be/bkhGbrcAW-g

Gala wręczenia nagród podczas V Kongresu Edukacji z okazji 35-lecia Programu Erasmus Plus: https://youtu.be/f3HK4slShZM?t=23657

Źródło: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Top