Suwalski MOPR odznaczony

Suwalski MOPR odznaczony

10 listopada podczas uroczystości organizowanych przez środowiska kombatanckie i sybirackie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach decyzją Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Nr 2065/SU/2022 z dnia 28 października 2022 r.) został odznaczony medalem „Pro Patria” za  szczególne kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Nadany Ośrodkowi sztandar z wizerunkiem św. Brata Alberta – powstańca styczniowego jest uznaniem jego szczególnych zasług, promuje postać patrona i pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem. Poprzez jego nadanie MOPR w Suwałkach buduje własny system pracy w oparciu o autorytet patrona  i wartości, które reprezentował swoim życiem dzięki niezłomności i patriotyzmowi.

Za działalność na rzecz Związku Sybiraków Leszek Lewoc – dyrektor MOPR w Suwałkach odebrał Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaczenie przyznawane dla uhonorowania osób, które ofiarnie i z zaangażowaniem wspierały działania związku i przyczyniły się do pomocy tej grupie.

źródło: MOPR Suwałki

Top