Na stronie bibliotecznej Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej www.digi.bpsuwalki.pl/tematy/cmentarz  pojawiła się już baza osób spoczywających na parafialnym cmentarzu rzymskokatolickim w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, a w niej pierwsze wpisy.

Ten projekt powstał w celu upamiętnienia mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Oprócz sławnych ludzi znajdują się też tam setki grobów tych, którzy dotąd nie wystąpili w zbiorowej pamięci. Teraz przyszedł na to czas – odczytujemy Księgę Zatrzymanego Czasu. Skoro funkcją cmentarza jest utrwalanie pamięci – czyńmy to. To nasze wspólne dziedzictwo kulturowe miasta i regionu.

W zdobywaniu informacji pracownikom suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej  pomagają wolontariusze – młodzież, dorośli… oraz rodziny osób spoczywających na cmentarzu. Dziękujemy Wam za to. W jaki sposób inaczej dotarliby oni do informacji, że tytułowa Scholastyka Augustynowicz to cicha bohaterka, która uratowała siedemnaścioro dzieci w czasie II wojny światowej?

Czy że Czesława Rymsza z ulicy W. Gałaja była utalentowaną malarką i rysowniczką, której prace znajdują się nie tylko w Suwałkach, ale i w Białymstoku i Krakowie?

Czy że Janina Kraśko, inicjatorka powstania suwalskiego ogniska muzycznego i prekursorka szkoły muzycznej w Suwałkach, urodziła się nie, jak powszechnie sądzono, w Suwałkach, ale w Jeziorkach  koło Budziska?

To wszystko pracownicy suwalskiej Biblioteki wiedzą od osób, które dzielą się z swoimi archiwami i wspomnieniami. Spełnia się idea współdziałania ludzi, których łączy wspólna historia.

Baza jest budowana na bieżąco, w miarę odnajdowania i pozyskiwania informacji. Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej zachęcado nadsyłania uzupełnień informacji o osobach spoczywających na cmentarzu. Można przyłączyć się do wspólnego tworzenia bazy na zasadzie wolontariatu lub po prostu upamiętniając swoich bliskich lub znajomych.

Kontakt:

Pracownia Digitalizacji  Historii Mówionej

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

ul. E. Plater 33A (parter)

tel. 87 565 62 46

e-mail: digi@bpsuwalki.pl

Pracownia czynna codziennie 9-15, w środy 9-18

Widok na fragment południowej części cmentarza. W żółtej ramce oznaczono grób Jadwigi Towarnickiej (1919-1986), zasłużonej suwalskiej bibliotekarki, patronki sali oświatowej Biblioteki przy ul. E. Plater 33A. Fot. Fie-Dronowicz.