Urząd Miejski w Suwałkach przypomina  o zbliżającym się terminie składania projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty można zgłaszać już od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. Należy wypełnić formularz zgłaszania projektów i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 5, przy ul. A. Mickiewicza 1.

Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2016 roku, tak jak w 2015 roku, będą przeznaczone 2 miliony złotych. Kwota, podobnie jak w roku ubiegłym, została podzielona na dwie części:
– 1,4, miliona złotych, przeznaczonych na duże projekty o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych;
– 0,6 miliona złotych na projekty mniejsze o wartości do 100 tysięcy złotych.

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny formularz-zgłoszeniowy -kliknij tutaj a w wersji papierowej także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204.

W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204, tel. 87 562 82 85. Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany  projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą działkę komunalną w najbliższym sąsiedztwie.