Suwalski Budżet Obywatelski 2023

Suwalski Budżet Obywatelski 2023

Do 4 listopada trwa głosowanie nad wyborem projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Karty do głosowania można otrzymać i składać: w holu Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, gdzie są dostępne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 19; w holu Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7, gdzie są dostępne codziennie w godz. od 6 do 22; w holu Centrum Handlowego Plaza Suwałki ul. gen. J. Dwernickiego 15, gdzie są dostępne od poniedziałku do soboty w godz. od 9 do 21. Zespół ds. SBO 2023 zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów „mikro” (o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł), 15 projektów „małych” (o wartości od 25 tys. zł do 150 tys. zł), 10 projektów „dużych” (o wartości od 150 tys. zł do 900 tys. złotych). Po weryfikacji do głosowania zakwalifikowano poniższe projekty.

Wykaz projektów „mikro” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Piknik rodzinny franciszkańska. Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego głównym celem jest zaangażowanie mieszkańców, rodzin we wspólnie spędzony czas, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połączone z zabawą dla całej społeczności Miasta Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

2. Zaopiekujemy się suwalskimi kotami wolno żyjącymi – program profilaktyki i leczenia. Projekt zakłada opiekę weterynaryjną dla wolno bytujących kotów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

3. Poukładaj sobie raka. Projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

4. Domki dla jeży w Suwałkach. Projekt zakłada ustawienie domków dla jeży w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 6 000 zł.

5. Sportowe Miasto – Sportowe Osiedla. Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia dla całej społeczności Miasta Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

6. Zieleń przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego 23b. Projekt zakłada wykonanie zieleńców zlokalizowanych w okolicy bloku przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego 23b. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

7. Suwalska akcja kastracja. Projekt zakłada finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu miasta Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

8. Tablica Pamiątkowa. Projekt zakłada ustawienie tablicy pamiątkowej w parku przy ul. Kolejowej w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

9. Dźwięki lata. Projekt zakłada finansowanie wakacyjnego cyklu koncertów przy Starej Łaźni na Bulwarach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł.

10. Turniej Piłkarski ośmiolatków. Projekt zakłada finansowanie turnieju piłkarskiego dla ośmiolatków. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 14 500 zł.

11. Piłkarskie mistrzostwa Suwałk przedszkolaków. Projekt zakłada finansowanie turnieju piłkarskiego dla przedszkolaków w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 14 700 zł.

Wykaz projektów „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Utwardzenie placu pod parkowanie samochodów i drogi dojazdowej do ogrodów. Projekt zakłada utwardzenie istniejącej nawierzchni zlokalizowanych przy ul. Łąkowej w Suwałkach – dojazd do ogródków działkowych. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

2. Psi park na M. Reja. Projekt zakłada utworzenia ogrodzonego placu zabaw dla psów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

3. Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. KAMENA w Suwałkach. Projekt zakłada utwardzenie terenu przy kompleksie garaży na os. KAMENA w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 106 261,77 zł.

4. Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów. Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż ul. S. Moniuszki w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

5. Psi Park Przy Bike Parku. Projekt zakłada budowę psiego parku wraz z ogrodzeniem przy ul. S. Moniuszki w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

6. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów w obrębie skrzyżowania ulic: Bydgoskiej, Olsztyńskiej i Białostockiej. Projekt zakłada oznakowanie przejść dla pieszych i rowerzystów w rejonie ul. Bydgoskiej w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

7. Zielona północ. Projekt zakłada posadzenie 80 drzew, ławki i kosze na śmieci w rejonie północnym miasta Suwałki. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

8. Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja. Projekt zakłada renowację altany w Parku Konstytucji 3 Maja. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 50 000 zł.

9. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 5. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

10. Zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych. Projekt zakłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zieleni. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

11. Utwardzenie terenu w celu poprawy ciągów komunikacyjnych. Projekt zakłada utwardzenie terenu wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych ROD MALWA. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

12. Boisko do gry w wielogabarytowe szachy plenerowe. Projekt zakłada wykonanie szachów plenerowych na osiedlu Północ w Suwałkach (rejon parku przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego). Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 30 550 zł.

13. Plac zabaw nad Zalewem Arkadia. Projekt zakłada uzupełnienie istniejącego placu zabaw nad Zalewem Arkadia o nowe zabawki. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

14. SUWER-ek. Projekt zakłada zakup 17 rowerków dla dzieci oraz zakup 17 fotelików do przewozu dzieci. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 90 100 zł.

15. Wymiana ogrodzenia boiska treningowego Stadionu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26 wraz z zakupem kontenera magazynowego do przechowywania sprzętu sportowego. Projekt zakłada budowę ogrodzenia boisk bocznych od strony wschodniej i zakup kontenera magazynowego do przechowywania sprzętu sportowego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł.

Wykaz projektów „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:

1. Tężnia solankowa. Projekt zakłada budowę Tężni Solankowej na suwalskich Bulwarach nad Czarną Hańczą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

2. „W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina” budowa i rewitalizacja terenu obok boiska „Orlik” w Suwałkach przy ulicy rtm. W. Pileckiego – jako miejsce spotkań pokoleń i rodzin mieszkańców Suwałk. Projekt przewiduje budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w małą architekturę, siłownię plenerową, ogrodzenie terenu. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 600 000 zł.

3. Edukacyjny EKO-PARK kieszonkowy. Projekt przewiduje budowę parku z domkami dla ptaków, domkami dla owadów i zagospodarowaniem w małą architekturę. Szacunkowa wartość projektu wynosi 550 000 zł.

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu oraz monitoringu przy ul. Emilii Plater, Pawła Suzina i Tadeusza Kościuszki w Suwałkach. Projekt przewiduje budowę oświetlenia i monitoringu na osiedlu wielorodzinnym. Szacunkowa wartość projektu wynosi 650 000 zł

5. Zieleń zamiast betonu. Projekt zakłada posadzenie 500 drzew, ławki i kosze na śmieci w mieście Suwałki. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 830 000 zł.

6. Suwalski StreetLand – rozbudowa strefy street workoutu. Projekt zakłada rozbudowę strefy street workoutu nad Zalewem Arkadia. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 350 000 zł.

7. Remont drogi wewnętrznej między ulicami W. Witosa i A. Putry. Projekt zakłada remont drogi wewnętrznej, leżącej równolegle do ulicy gen. K. Pułaskiego w Suwałkach polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy, chodniku i parkingach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

8. Parking przy F. Chopina. Projekt zakłada budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul. F. Chopina w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 700 000 zł.

9. Zielone Centrum Integracji Mieszkańców – budowa osiedlowego parku z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową w północnej części osiedla Franciszkańska. Projekt zakłada budowę osiedlowego parku z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową w północnej części osiedla Franciszkańska (przy ul. R. Dmowskiego). Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

10. Telebim na Arenie. Projekt zakłada zakup i montaż telebimu na Arena Suwałki wraz z wyposażeniem. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 200 000 zł.

Urząd Miejski w Suwałkach prezentuje projekty, które zostały umieszczone na Karcie do głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Link do głosowania online: https://budzetobywatelski.suwalki.eu/Karta do pobrania i wydruku poniżej. Prosimy o drukowanie dwustronne po krótszej krawędzi.

Link do strony dot. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok: 

Top