Suwalski Budżet Obywatelski 2023

Suwalski Budżet Obywatelski 2023

Wyniki głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2023 rok

W głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski 2023 oddano 8 831 głosów, z czego większość w głosowaniu internetowym: 4 610 głosów oddano w głosowaniu internetowym i 4 221 z wykorzystaniem kart papierowych. Kart papierowych najwięcej wrzucono do urny ustawionej w Urzędzie Miejskim (3 077 głosów). Do urny ustawionej w aquaparku wrzucono 843 głosów, a w Centrum Plaza – 301 głosów. W głosowaniu wybrano 2 duże projekty spośród 10 zgłoszonych i zweryfikowanych. Ponadto wybrano 4 małe projekty spośród 15 zgłoszonych i zweryfikowanych oraz 7 projektów mikro z 11 zgłoszonych i zweryfikowanych.

Poniżej zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów.

„MIKRO” PROJEKTY

I miejsce – Poukładaj sobie raka. Projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł – głosów 1 442.

II miejsce – Zaopiekujemy się suwalskimi kotami wolno żyjącymi – program profilaktyki i leczenia. Projekt zakłada opiekę weterynaryjną dla wolno bytujących kotów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł – głosów 818.

III miejsce – Dźwięki lata. Projekt zakłada finansowanie wakacyjnego cyklu koncertów przy Starej Łaźni na Bulwarach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000 zł – głosów 733.

Realizacja 7 projektów na wartość 96 000 zł z wartości 100 000 zł – pozostaje kwota 4 000 zł.

„MAŁE” PROJEKTY

I miejsce – Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka – etap 5. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł – głosów 1 155.

II miejsce – Zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych. Projekt zakłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zieleni. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł – głosów 606.

III miejsce – Zielona północ. Projekt zakłada posadzenie 80 drzew, ławki i kosze na śmieci w rejonie północnym miasta Suwałki. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł – głosów 599.

IV miejsce – Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów. Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż ul. S. Moniuszki w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000 zł – głosów 471.

Realizacja 4 projektów na wartość 600 000 zł z wartości 600 000 zł – pozostaje kwota 0 zł.


„DUŻE” PROJEKTY

I miejsce – Tężnia solankowa. Projekt zakłada budowę Tężni Solankowej na suwalskich Bulwarach nad rzeką Czarną Hańczą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł – głosów 1 893.

II miejsce – „W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina” budowa i rewitalizacja terenu obok boiska „Orlik” w Suwałkach przy ul. rtm. W. Pileckiego – jako miejsce spotkań pokoleń i rodzin mieszkańców Suwałk. Projekt przewiduje budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w małą architekturę, siłownię plenerową, ogrodzenie terenu. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 600 000 zł – głosów 784.

Realizacja 2 projektów na wartość 1 500 000 zł z wartości 1 950 000 zł – pozostaje kwota 450 000 zł.

Top