Suwalski budżet obywatelski 2021

Suwalski budżet obywatelski 2021

Powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 12 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do  120 tys. zł) i 6 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 900 tys. zł) oraz 10 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. zł).

Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 3 złożonych projektów: 1 projekt „mały”, 1 projekt „duży” i 1 projekt „kulturalny lub społeczny”. Ze względu, że wnioskodawcy wycofali 2 projekty z kategorii „małe”, na karcie do głosowania umieszczonych będzie 10 projektów inwestycyjnych „małych”.

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja. Projekt zakłada wykonanie energooszczędnego oświetlenia wzdłuż alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
 2. Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego. Projekt przewiduje odtworzenie pomnika gen. Józefa Dwernickiego i postawienie na cokole zlokalizowanym za bramą do koszar. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 120 000 zł.
 3. PARKINGI NA SPORTOWEJ. Projekt zakłada wybudowanie utwardzonego parkingu z 19 miejscami oraz bezpieczne ciągi piesze. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 105 090 zł.
 4. Suwałki – napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach. Projekt zakłada dostawę i montaż dużego napisu „SUWAŁKI” o wysokości min. 2,0m podświetlonego światłem LED oraz ustawienie ławki solarnej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
 5. Wymiana ogrodzenia boiska treningowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze wraz z zakupem kontenera magazynowego do przechowywania sprzętu sportowego. Projekt zakłada wymianę ogrodzenia od strony wschodniej boiska bocznego przy ul. Zarzecze 26 oraz zakup kontenera magazynowego do przechowywania sprzętu. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 120 000 zł.
 6. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka – etap 2. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Dąbrówka w Suwałkach wraz z wykonaniem wyrównania pobocza żwirowego od skrzyżowania dróg od posesji przy budynku nr 4B. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 120 000 zł.
 7. Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży. Projekt zakłada modernizację dwóch szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu sportowego dla młodzieży w celu przeprowadzenia treningu motorycznego ogólnorozwojowego oraz treningu piłkarskiego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 120 000 zł.
 8. Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką). Projekt zakłada kontynuację budowy Alei na Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci, zakup i posadzenie drzew. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 120 000 zł.
 9. Telebim na hali dużej Suwałki Arena. Projekt zakłada zakup i montaż telebimu w hali dużej Suwałki Arena. Zostałby umieszczony nad trybuną VIP. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 114 390 zł.
 10. Kastrujemy bezdomność. Projekt zakłada finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich wraz z kampanią informacyjną. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 35 000 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. PARKING MECZOWY. Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Grunwaldzkiej w okolicy stadionu i Suwałki Arena. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
 2. Bike Park. Projekt zakłada budowę mini pumptrak dla dzieci w wieku 6-9 lat, dirtpark – linia easy i linia pro, pumptrack uniwersalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem. Lokalizacja przy ulicy Moniuszki. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
 3. EKO zabawa nad Zalewem Arkadia – modernizacja. Projekt obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw nad Zalewem Arkadia. Przewiduje się zabawki zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci z ławkami, śmietniczkami, bezpieczną nawierzchnią, ogrodzeniem. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 708 000 zł.
 4. Remont ul. Sianożęć na wysokości ROD „Malwa”. Projekt zakłada remont jezdni asfaltowej ul. Sianożęć, budowę zatoczek parkingowych oraz lamp oświetleniowych. Zweryfikowany koszt realizacji projektu
  – 820 000 zł.
 5. Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17. Projekt zakłada wykonanie oświetlenia treningowego na trawiastym terenie rozgrzewkowym i kortach tenisowych zlokalizowanych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego 17. Dodatkowo zakładane jest przeprowadzenie renowacji kortów tenisowych oraz wykonanie kontenerowego zaplecza socjalnego, sanitarnego, magazynowego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.
 6. Suwalski StreetLand – I etap (remont skateparku i budowa strefy do streetballa). Celem projektu jest utworzenie Suwalskiego Streetlandu – miejsca do uprawiania tzw. Sportów ulicznych/sportów miejskich – poprzez realizację dwóch integralnych zadań inwestycyjnych na terenach rekreacyjnych Zalewu Arkadia. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 898 300 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Człowiek i rzeka. Projekt zakłada zorganizowanie dwóch wydarzeń: Akcja zarybiania rzeki Czarna Hańcza z udziałem dzieci i młodzieży, połączone z prelekcją i ekologicznymi animacjami dla dzieci oraz Cygańskie Romanse przy ognisku. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 2. Blues&Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Clubie Bluesa. Projekt zakłada organizację 4 koncertów zespołu Night Come i zaproszonych gości, organizację spotkań filmowych i jamsession oraz nagranie płyty. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 3. Głośniej o Suwałkach. Projekt zakłada działania reklamowe związane z promocją Miasta Suwałki i Suwalszczyzny w przestrzeni ogólnopolskiej. Promocja poprzez audycje sponsorowane w radiach o zasięgu całego kraju. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 4. Wigierski Dzień Piłkarza – impreza sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców Suwałk. Projekt zakłada zorganizowanie imprezy sportowej w Dzień Piłkarza. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 5. Międzynarodowy Turniej Piłkarski dziewięciolatków. Projekt ma na celu zorganizowanie turnieju piłkarskiego dziewięciolatków. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 6. GAJ W CENTRUM – ekologiczna oaza między ul. Reja i Pułaskiego. Projekt zakłada społeczną ochronę środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu suwalczan – między os. Północ a Śródmieściem. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 900 zł.
 7. POUKŁADAJ SOBIE RAKA! Projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 8. PIKNIK RODZINNY FRANCISZKAŃSKA. Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla dzieci ich rodzin w formie pikniku, którego głównym celem jest zaangażowanie mieszkańców, rodzin we wspólnie spędzony czas, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połączone z zabawą oraz obchodami Światowego Dnia Środowiska Naturalnego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 9. Piknik olimpijski – III edycja. Projekt zakłada zorganizowanie na stadionie lekkoatletycznym wydarzenia w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia. Głównym elementami będą: gry, zabawy, strefa zdrowego żywienia, edukacja zdrowotna. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
 10. Suwalskie Forum Aktywności Społecznej. Projekt zakłada zorganizowanie forum w formie spotkań, a także warsztatów skierowanych do osób na co dzień zaangażowanych w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

Projekty kulturalne lub społeczne dopuszcza się warunkowo – realizacja winna być zgodna z § 5 Załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwietnia 2019r.: „W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które mają charakter projektów autorskich, chyba że przewiduje nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Miasto i wybór realizatora w trybie konkurencyjnym (konkurs ofert), w tym w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

Top