Suwalscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie Programu „Suwalska Rodzina PLUS”. W stosunku do dotychczas obowiązującego programu ujednolicono dokumenty wymagane do przyznania Karty „Suwalska Rodzina PLUS” z dokumentami wymaganymi do przyznania rządowej Karty Dużej Rodziny. Przyjęcie tego rozwiązania uprości mieszkańcom Suwałk procedurę ubiegania się o obie karty.

W związku z nowym wzorem dowodu osobistego, w którym brak jest adresu zameldowania, radni zlikwidowali obowiązek przedkładania przez rodziców dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego zameldowanie w Suwałkach. Teraz rodzice będą okazywać dowód tożsamości oraz potwierdzać we wniosku o wydanie karty zamieszkanie na terenie Suwałk. Wprowadzono też możliwość otrzymywania przez osoby przystępujące do Programu mailowych informacji o zmianach w Programie oraz o zmianach w ofercie partnerów prywatnych wspierających Program.

Na specjalne ulgi mogą liczyć suwalskie rodziny z trójką i więcej dzieci. Program „Suwalska Rodzina PLUS”, uchwalony przez Radę Miejską zakłada między innymi zniżki na przejazd autobusami komunikacji miejskiej, na wstęp do aquaparku, na imprezy kulturalne oraz bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Dzieci z tych rodzin są objęte preferencjami przy przyjęciach do przedszkoli i żłobków. Władze miasta zachęcają także inne instytucje, handlowców i przedsiębiorców do włączenia się w akcję wsparcia rodzin wielodzietnych.
Dokumentem uprawniającym do wspomnianych ulg jest specjalna karta. Wniosek o jej wydanie można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, ul. Noniewicza 71A, pok. 102.Szczegóły na stronie: www.um.suwalki.pl

Od 1 września 2013 r. do końca czerwca 2015 r. w ramach Programu „ Suwalska Rodzina PLUS” wydano karty dla 3 911 osób.