Suwalska Karta Mieszkańca

Suwalska Karta Mieszkańca

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli program zmierzający do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk „Suwalska Karta Mieszkańca”, który utrzymuje dotychczas obowiązujące rozwiązania, poza kilkoma korektami. SKM wydaje się na okres do 4 lat liczonych od daty złożenia wniosku o wydanie karty. Jedynie seniorom kartę wydaje się bezterminowo. Są cztery rodzaje SKM: zwykła, rodzina wielodzietna, osoba niepełnosprawna i senior. Osoby uprawnione do otrzymania SKM i procedurę jej wydawania szczegółowo opisuje uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach z 26.07.2023 r. (na stronie www.um.suwalki.pl).
SKM uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, tańszych biletów do aquaparku i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do: Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej oraz do Suwalskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Okręgowego. Posiadanie Karty uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki i zniżki w Żłobku Miejskim. W uchwale RM z 26.07.2023 r. do listy ulg dopisano:
– zniżki w zakupie biletów do groty solnej w OSiR,
– dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Suwałk w latach 2023-25.
Z listy ulg wykreślono:
– refundację kosztu zakupu szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – ze względu na finansowanie tego z budżetu państwa,
– szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – teraz finansuje to NFZ.
Pełen wykaz zniżek i preferencji posiadacza Suwalskiej Karty Mieszkańca znaleźć można na: www.um.suwalki.pl

Do programu przystąpiły również inne podmioty niż miejskie instytucje – przedsiębiorcy, którzy oferują dla mieszkańców Suwałk co najmniej 10% zniżki w ramach świadczonych przez siebie usług. Poniżej prezentujemy listę podmiotów gospodarczych wraz z zakresem ulg na oferowane przez nie produkty i usługi (według stanu na 12.07.2023 r.).

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW WSPIERAJĄCYCH PROGRAM

„SUWALSKA KARTA MIESZKAŃCA”

Top