Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy wybrało Suwalską Radę Seniorów jako jedną z dziesięciu spośród prawie trzydziestki zgłoszonych w projekcie „Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski”. Celem projektu jest realizacja wybranej inicjatywy na rzecz seniorów w danej miejscowości. Po całodniowym wspólnym warsztacie w Centrum Trójki seniorzy zdecydowali się na przygotowanie do utworzenia kilku Klubów Seniora w Suwałkach. Partnerem w realizacji pomysłu jest Miasto Suwałki. To już druga edycja projektu „Zoom na Rady Seniorów”, prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. W pierwszej między innymi zrealizowano trzy inicjatywy na rzecz seniorów w Elblągu, Lublinie i Prudniku. Przeprowadzono także badania funkcjonowania Rad Seniorów w całej Polsce. Podsumowaniem pierwszej edycji była ogólnopolska konferencja w Sejmie RP w lutym tego roku, w której uczestniczyli także przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów. Ponieważ pierwsza edycja projektu cieszyła się ogromnym powodzeniem, organizatorzy przystąpili do drugiej edycji.
Po postępowaniu konkursowym z prawie trzydziestki Rad Seniorów, występujących w partnerstwie z samorządami, wyłoniono dziesięciu finalistów. Wśród nich znalazła się Suwalska Rada Seniorów i Miasto Suwałki.
W poniedziałek 20 lipca w Centrum Trójki odbył się pierwszy warsztat, podczas którego seniorzy zdecydowali, że do marca 2016 roku przygotują kompleksową koncepcję funkcjonowania Klubów Seniora w Suwałkach. Na potrzebę utworzenia takich miejsc zwracali im często uwagę starsi mieszkańcy, odwiedzający członków Suwalskiej Rady Seniorów podczas ich comiesięcznych dyżurów. Mieszkańcy będą mieli również wpływ na to, jaka powinna być oferta Klubów Seniora. Zadaniem uczestników projektu będzie bowiem wypracowanie nie tylko jak najbardziej atrakcyjnej, ale przede wszystkim odpowiadającej potrzebom ludzi starszych propozycji. Te standardy byłyby też wskazówkami dla organizacji pozarządowych, które zostałyby wyłonione w drodze konkursu na prowadzenie Klubów Seniora.
W czasie trwania projektu „Zoom na Rady Seniorów” jego uczestnicy będą mieli także okazję wymienić się doświadczeniami i pomysłami z członkami innych Rad Seniorów podczas trzech dwudniowych zjazdów w Warszawie. Otrzymają również niewielki bon edukacyjny na wydatki merytoryczne związane z projektem.
Przy okazji warto wspomnieć, że w Polsce funkcjonuje 76 Rad Seniorów. Suwalska Rada Seniorów, działająca przy Prezydencie Miasta Suwałk jest pierwszą, która powstała w woj. podlaskim. Rada istnieje od stycznia 2015 roku. Aktualnie finalizowane są prace nad wprowadzeniem Suwalskiej Karty Seniora oraz poradnikiem poświęconym bezpieczeństwu seniorów w naszym mieście.  W najbliższych planach jest także współtworzenie wieloletniego programu dla osób starszych w Suwałkach oraz debata o sytuacji suwalskich seniorów.