Suwalscy seniorzy w Sejmie

Suwalscy seniorzy w Sejmie

Troje przedstawicieli Suwalskiej Rady Seniorów: Jadwiga Sowulewska, Maria Lauryn i Tadeusz Chludziński wzięło udział w pierwszym posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie RP. Posiedzenie odbyło się 1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych. Tematami obrad były: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Intencją inicjatorów jest także stałe monitorowanie sytuacji osób starszych, z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i ekonomicznych.

Top